Publicaties

Maatwerk Participatiewet bij verblijf in en uitstroom uit instellingen

Voor het terugdringen van dakloosheid zet het Rijk in op een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering. Preventie van dakloosheid kan worden verbeterd door het proces rond de uitstroom uit instituties te verbeteren. Onderzoek toont aan dat uitstroom uit een instelling een groot risico op dakloosheid met zich meebrengt, zeker als niet voldaan is aan de nodige bestaanszekerheid. Het zo soepel mogelijk laten verlopen van de uitstroom is dan ook van belang. 

Deze handreiking gaat onder andere in op de financiële problemen die kunnen ontstaan in relatie tot een bijstandsuitkering bij uitstroom uit instellingen.

Contactpersoon