VNG publiceerde onlangs een handreiking over de Levensloopaanpak van mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychiatrische problemen of een verslaving. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de samenwerking om deze inwoners op het juiste pad te houden, met adequate zorg en begeleiding. Het is voor de doelgroep nodig dat forensische zorg langdurig betrokken blijft en er samenhang is tussen ondersteuning, zorg en veiligheid.

Gemeenten zijn met name betrokken bij het regelen van de basisvoorzieningen. Een briefadres, identiteitsbewijs, onderdak, werk en inkomen, zorg en ondersteuning en een sociaal netwerk zijn belangrijke voorwaarden om als persoon in de Levensloopaanpak een stabiel leven te kunnen hebben. Dit verkleint de kans op escalaties en gevaarlijk gedrag. Daarom stelde de VNG een handreiking voor gemeenten op. De handreiking:

  • geeft een korte uitleg over de Levensloopaanpak en de rol van gemeenten;
  • adviseert om één gemeentelijk aanspreekpunt te organiseren;
  • biedt aanbevelingen en concrete suggesties voor het organiseren van de basisvoorzieningen.

De handreiking VNG-handreiking voor Levensloopaanpak bij onbegrepen gedrag | VNG is hier te lezen.

Kijk hier voor meer informatie over de Levensloopaanpak, de rollen van de verschillende samenwerkingspartners en inspirerende voorbeelden.

 

Wat vindt Divosa?

Gemeenten zetten individuele ambulante begeleiding in voor ondersteuning aan kwetsbare personen met problemen op meerdere levensgebieden. Meestal is dit voldoende, maar in een enkel geval voldoet deze ondersteuning niet. Bij deze mensen worden de problemen zo groot dat hun omgeving last heeft van hun gedrag of leiden tot crimineel gedrag. Goed dat de VNG samen met partners deze handreiking heeft opgesteld met concrete aanbevelingen hoe te handelen in dit soort situaties.