Publicaties

Handreiking briefadressen en het voorkomen van dakloosheid

Per 1 januari 2022 is de Wet basisregistratie personen (BRP) aangepast en zijn gemeenten wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Naar aanleiding van de wetswijziging BRP publiceerde Divosa eind 2021 de handreiking ‘Briefadressen en het voorkomen van dakloosheid’ om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering. De oorspronkelijke tekst in de handreiking is op basis van de ervaringen uit 2022 op een aantal punten aangescherpt.

De punten waarop de oorspronkelijke tekst is aangescherpt:

  • verduidelijking dat woonadres de voorkeur heeft boven een briefadres;
  • explicitering van de inlichtingenplicht van inwoners;
  • als een aanvrager niet alle gewenste inlichtingen kan verstrekken, mag dit geen reden zijn om inschrijving te weigeren;
  • de oproep aan gemeenten om in noodsituaties zo nodig direct een tijdelijk briefadres te verstrekken, onder voorwaarde van een nader onderzoek;
  • de vastlegging in gemeentelijke beleidsregels van buitenwettelijk begunstigend beleid om dakloosheid te voorkomen;
  • gemeenten werken niet mee aan woonfraude en adresgerelateerde fraude;
  • betere duiding in welke gemeente een briefadres moet worden aangevraagd;
  • verplichte inschrijving van alle Nederlanders die langer dan vier maanden in Nederland verblijven;
  • het gebruik van de helpdesk van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) wanneer sprake is van complexe situaties;
  • verduidelijking dat het voorkomen van dakloosheid en (verdere) escalatie vraagt om samenwerking tussen verschillende gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke partners. 

Contactpersoon