Bijstandsgerechtigde asielstatushouders moeten zich kunnen concentreren op het leren van de taal en het vinden van werk. Financiële zorgen leiden af. Als gemeente ben je daarom verplicht om ze de eerste zes maanden financieel te ondersteunen: de betaling van rekeningen voor de huur, gas, water, elektra en de verplichte zorgverzekering worden - vanuit de bijstandsuitkering van de statushouder - door de gemeente gedaan. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de financiële zelfredzaamheid: hoe kunnen ze uiteindelijk zelf voor een gezonde financiële situatie zorgen?

Het belang van financiële ondersteuning

  • Je voorkomt dat onzekerheid over de financiën afleidt van de inburgering.
  • Je maakt een vlotte en goede start met de inburgering.
  • Je voorkomt schulden in de beginfase. Schulden ontstaan vaak snel als inburgeraars net komen wonen in de gemeente, omdat zij dan nog onvoldoende inzicht hebben in hun financiën. Ook is het inkomen vaak nog niet stabiel.

Hoe inburgeraars geldzaken op orde krijgen

De periode van ontzorgen gebruik je ook om te starten met de begeleiding naar financiële zelfredzaamheid. Het is belangrijk dat nieuwkomers leren hoe het Nederlandse financiële systeem in elkaar steekt en hoe ze daar hun weg in vinden. Je hebt als gemeente zelf de ruimte om in te vullen hoe je dit doet. De gemeente Utrecht gebruikt sinds een aantal jaar het ‘Huishoudboekje’.

Praktijkvoorbeeld: Huishoudboekje

Mensen in de gemeente Utrecht die hulp willen bij hun geldzaken, kunnen zich aanmelden voor het Huishoudboekje. Dus ook inburgeraars. Inkomsten zoals loon, uitkeringen en toeslagen van deelnemers komen automatisch binnen op de rekening van de gemeente. Die betaalt daarvan maandelijks de belangrijkste vaste lasten. Denk aan huur, energie, water en zorgverzekering. Instanties krijgen bericht dat de gemeente dit betaalt. De deelnemer ontvangt een overgebleven vast bedrag van de gemeente, het leefgeld. Via de website van het Huishoudboekje kunnen deelnemers op elke moment hun inkomsten en uitgaven inzien. Dit geeft overzicht en financiële rust.

Meer over het Huishoudboekje.

Leren in de uitvoering

Divosa faciliteert Community's of Practice Inburgering. Deze groepen bestaan uit professionals die zich bezighouden met inburgering: zoals gemeenten, DUO, COA, taalscholen, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties voor participatie. Samen wisselen zij kennis en ervaring uit over de uitvoering van de Wet inburgering 2021 en zoeken naar oplossingen voor knelpunten. De opbrengsten deelt Divosa met gemeenten, ketenpartners en het Rijk.

 Community of Practice Inburgering - Achterhoek houdt zich bezig met financieel ontzorgen.

Op weg naar financiële zelfredzaamheid: ‘Neem niet alles uit handen’

Community of Practice Inburgering

Statushouders krijgen in Nederland te maken met een voor hen onbekend financieel systeem. Hoe kan de Wet inburgering 2021 (Wi2021) helpen om deze groep beter te ondersteunen naar financiële zelfredzaamheid? Cultuurverbinder Sona Souqi en regisseur nieuwkomers Semhar Araya praten hierover met andere gemeenten en samenwerkingspartners in de Community of Practice (CoP) Inburgering Achterhoek: ‘Het is niet makkelijk om van een uitkering rond te komen.’

lees meer

Meer informatie

Q&A

Hulpmiddelen

  • Hulpmiddelen over financieel ontzorgen
    Divosa ondersteunt samen met partners gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering met hulpmiddelen als handreikingen, onderzoeken en video's.
     

Nieuwsbrief

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering