Bij inburgeren komt een hoop kijken. Het is belangrijk dat inburgeraars goed weten wat er van hen verlangd wordt, en wanneer. Een eenduidig en helder verhaal is hierbij van belang. Klantmanagers van de gemeente, casemanagers van het COA, taaldocenten; iedereen werkt hierin samen. 

Meer informatie

Q&A

Hulpmiddelen

Nieuwsbrief

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering