Om inburgeraars beter te leren kennen, neemt de gemeente een brede intake af. Het doel: een goed beeld krijgen over de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar. De leerbaarheidstoets helpt hierbij. Die brengt in beeld welk niveau van de Nederlandse taal een inburgeraar kan bereiken tijdens het inburgeringstraject. Samen met de inburgeraar bespreekt een klantmanagers vervolgens hoe het inburgeringstraject eruit komt te zien. Dit resulteert in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Ook wel het PIP genoemd. 

Brede intake

Tijdens deze eerste kennismaking met een inburgeraar kijk je als klantmanager van de gemeente naar de capaciteiten, persoonlijke situatie, interesses en werkervaring. En of ergens extra ondersteuning bij nodig is. Op basis hiervan kan je de inburgeraar goed begeleiden bij de inburgering en route naar werk (of andere vorm van maatschappelijke participatie).

Het is belangrijk dat je als regievoerder rekening houdt met de achtergrond van elke inburgeraar. Op basis daarvan zal de brede intake voor iedere inburgeraar er net wat anders uitzien. De regievoerder bespreekt tijdens de brede intake minimaal de volgende punten:

  • Mate van zelfredzaamheid
  • Taalniveau
  • Leerbaarheidstoets
  • Gevolgd onderwijs en werkervaring in het land van herkomst
  • Persoonlijke omstandigheden: fysieke en mentale gezondheid, gezinssituatie en sociaal netwerk
  • Mogelijkheden om eventuele jonge kinderen van de inburgeraar deel te laten nemen aan de voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve)
  • Mogelijkheden om te gaan werken en deel te nemen aan de maatschappij: denk aan werknemersvaardigheden, werkervaring en praktische competenties

Een startklas voor inburgeraars: ‘Je kunt leren leren’

inburgering

De startklas: een overbrugging tussen de eerste kennismaking met een inburgeraar en de start van diens leerroute. Verschillende gemeenten werken hiermee. Tijdens de uitwisselingssessie Inburgering in uitvoering van 5 september 2023 vertelden Rianne Haverink (gemeente Dalfsen), Liz Pelupessy (gemeente Texel) en Brian Pantling (gemeente Oldenzaal) over hun aanpak. Volgens hen helpt een startklas om het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie vast te stellen. En ook wakkert het de motivatie aan om te beginnen aan het inburgeringstraject. Elwine Halewijn en Bas Schuiling gaven duiding vanuit hun expertise op taalontwikkeling en participatie. ‘Leren is niet statisch. Je kunt leren leren. Daar draagt de startklas aan bij.

lees meer
Inburgeraars in een klaslokaal

Afspraken en doelen in het PIP

Samen met de inburgeraar bespreek je hoe het inburgeringstraject eruit komt te zien. Dit resulteert in een persoonlijk plan. Ook wel het PIP genoemd. Dat PIP moet uiterlijk binnen 10 weken, na de dag waarop de inburgeraar in de BRP van de gemeente is ingeschreven, worden vastgelegd door de gemeente. Dit is een uitgebreid document waarin afspraken staan over de leerroute, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), participatieverklaring (PVT) en eventuele andere ondersteuning van de gemeente. Het is belangrijk dat afspraken en teksten begrijpelijk zijn. Inburgeraars moeten snappen wat er in het PIP staat. Het moet houvast bieden. Je moet de inburgeraar goed meenemen in de afspraken, aangezien het PIP een formele beschikking is.

Leerbaarheidstoets

Om de leerroute te bepalen, wil je weten welk niveau van de Nederlandse taal een inburgeraar kan bereiken tijdens het inburgeringstraject. Dit gebeurt met de leerbaarheidstoets en is onderdeel van de brede intake. Als gemeente zorg je voor de begeleiding en afname.

Samen met DUO

Als gemeente verwerk of beoordeel je de leerbaarheidstoets niet. Dit gebeurt automatisch op basis van de antwoorden van de makers van de toets, het bureau ICE. DUO verwerkt de toetsresultaten. Na 48 uur zie je als klantmanager het resultaat in het Portaal Inburgering. Verder regelt DUO het platform (Optimum) waarop de toets wordt afgenomen.

Leren in de uitvoering

Divosa faciliteert Community's of Practice Inburgering. Deze groepen bestaan uit professionals die zich bezighouden met inburgering: zoals gemeenten, DUO, COA, taalscholen, maatschappelijke organisaties en uitvoeringsorganisaties voor participatie. Samen wisselen zij kennis en ervaring uit over de uitvoering van de Wet inburgering 2021 en zoeken naar oplossingen voor knelpunten. De opbrengsten deelt Divosa met gemeenten, ketenpartners en het Rijk.

 Community of Practice Inburgering - Amsterdam houdt zich bezig met samenwerking tussen gemeente en COA in de beginfase van inburgering.

Meer informatie

Q&A

Hulpmiddelen

Nieuwsbrief

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering