Divosa voert elk jaar een reeks van 100 gesprekken met directeuren en leidinggevenden van gemeenten. In 2020 zijn de belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken opgetekend in de bundel Een radicale omkering in het sociaal domein. In de bundel staan de ervaringen van leidinggevenden (soms anoniem) verweven met de kennis en expertise van wetenschappers en adviseurs.

Wat is er de afgelopen jaren in gang gezet, veranderd, verbeterd of onverhoopt niet in beweging gekomen? Wat gaat goed, wat kan beter, wat vergt extra aandacht? Wat is daarvoor nodig? Wie zijn daarvoor nodig? En waar begin je? Kortom: wat behelst die radicale omkering en hoe geef je er handen en voeten aan?