Wanneer
vrijdag 12 april 2024
10:00 tot 13:00
Waar
Divosa

Aidadreef 8
3561 GE Utrecht

Deelname en kosten

Divosa-leden en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Tijdens de bijeenkomst op 12 april 2024 wisselen we ervaringen uit en leren we van elkaar.

Personele krapte is een serieuze bedreiging voor de uitvoering in het sociaal domein, zo blijkt uit een peiling van Divosa. We willen daarom onze leden ondersteunen bij het vinden en behouden van voldoende én gekwalificeerd personeel en het vinden van alternatieve oplossingen. Arbeidsmarktkrapte is niet uniek voor gemeenten, toch vraagt het van gemeenten extra aandacht omdat het personeelsbestand relatief vergrijsd is.

Kijken we naar de toekomst, dan is er vanwege de vergrijzing een groeiende vraag naar Wmo-voorzieningen. Ook het aantal jongeren in de jeugdzorg groeit nog steeds. Het aantal bijstandsuitkeringen zal toenemen als er economische tegenwind komt. Tegelijkertijd wordt van gemeenten verwacht dat ze extra investeren in persoonlijk contact en maatwerk. Gemeenten vinden dit weliswaar zelf ook belangrijk, maar maatwerk vraagt tijd, geld en meer medewerkers.

Leerserie

In de praktijk gaan gemeenten verschillend om met personele krapte. We kunnen daarin leren van elkaar. Tijdens de leerserie verkennen we de mogelijkheden van strategisch personeelsmanagement, innovatie tot aan samenwerking in het sociaal domein. En welke keuzes maak je in je dienstverlening en blijf je toch het verschil maken voor inwoners die onze hulp hard nodig hebben?

Deze bijeenkomst is de tweede van de leerserie over het thema personeelskrapte in het sociaal domein, waarin we met elkaar het probleem verkennen en leren van elkaars oplossingen. Je bent ook van harte uitgenodigd voor de volgende bijeenkomsten op 7 juni en 4 oktober 2024. Je kunt je hiervoor aanmelden in het aanmeldformulier.

Lees de analyse en praktijkvoorbeelden

Welke keuzes maak je in je dienstverlening om toch het verschil te blijven maken voor inwoners die onze hulp hard nodig hebben? Welke manieren zijn er om nieuwe mensen aan te trekken en te behouden? In dit verslag komen een analyse, twee praktijkvoorbeelden en concrete tips op basis van recent onderzoek aan bod. 

Contactpersoon

Jos Huijts

procesmanager Bedrijfsvoering en Dienstverlening