Eind december vorig jaar werd het concept-wetsvoorstel Energietoeslag 2023 gepubliceerd en voor advies aangeboden aan de Raad van State. De verwachte ingangsdatum van de energietoeslag voor 2023 werd voorzien in juni 2023. Vanwege de gerechtelijke uitspraken over het recht van studenten op energietoeslag en het advies van de Raad van State, neemt SZW het wetsvoorstel opnieuw onder de loep.

Door deze omstandigheden wordt de eerder verwachte ingangsdatum van juni 2023 niet gehaald. Wanneer de uitvoering van de energietoeslag voor 2023 wel wordt verwacht, is nog niet bekend. Zie ook de informatie hierover op rijksoverheid.nl.

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden