Nog geen maand nadat het CBS meldde dat het aantal huishoudens in armoede daalt in Nederland, komt Unicef vandaag naar buiten met het bericht dat Nederland het aantal kinderen dat opgroeit in armoede maar niet weet te verminderen. Wat is nu waar?

De waarheid is dat we in Nederland al jarenlang een stabiel aantal huishoudens hebben dat langdurig onder de armoedegrens leeft. Het is niet voor niks dat de Commissie sociaal minimum in haar advies zegt dat reparatie nodig is. In 2022 nam het kabinet historisch grote koopkrachtmaatregelen, maar zagen we deze juist voor huishoudens met een kleine beurs ook snel weer verdampen door de hoge inflatie en energieprijzen. We hebben achterstallig onderhoud en bieden al heel lang te weinig financiële zekerheid aan zo’n 300.000 huishoudens, inclusief hun kinderen. 

Dat we in de cijfers dit jaar toch een daling zien van het aantal huishoudens in armoede, is vooral het gevolg van de energietoeslag die door gemeenten vorig jaar en dit jaar is verstrekt. Dat is ter compensatie van de hoge energieprijzen, maar geen duurzame oplossing. 

Omgekeerde wereld

Als Divosa zien we dat onze leden in toenemende mate het verschil maken tussen bestaanszekerheid en -onzekerheid: met behulp van lokale regelingen voor de kinderen (denk aan meedoen met sporten of een fiets om naar school te komen) en bijzondere bijstand voor huishoudens op noodzakelijke uitgaven waar gewoonweg anders geen geld voor is. Ook op de energietoeslag pakten gemeenten de handschoen op. Eigenlijk is dit de omgekeerde wereld. Bestaanszekerheid is een grondwettelijk recht. Een recht dat de landelijke overheid moet bewaken. 

Waarom nemen gemeenten dan een steeds grotere rol? Niet omdat zij dit per se willen, maar omdat zij zien dat het niet anders kan. Als één van de eerste zien zij dat inwoners niet rondkomen. En we weten wat de gevolgen, beschreven in de Divosa-handreikingen Kinderarmoede, zijn voor kinderen om in deze omstandigheden van geldstress op te groeien.

Investeren blijft beste wijze van preventie

Unicef en eerder ook de KNMG zeggen niet voor niks dat investeren in financiële bestaanszekerheid de beste preventiemaatregel is die Nederland kan nemen, aldus Divosa in februari 2023. Het rapport van vandaag attendeert ons hier weer op. Divosa roept het nieuwe kabinet op om de handschoen op te pakken en de adviezen van de Commissie sociaal minimum zo snel mogelijk uit te voeren. Tot die tijd zullen onze leden, binnen hun mogelijkheden, voor inwoners blijven doen wat nodig is.

Contactpersoon

Kim Houben

procesmanager Bestaanszekerheid, Armoede en Schulden