De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is een onderzoek begonnen naar de gesloten jeugdzorg. Het gaat om drie locaties van twee jeugdhulpaanbieders in Harreveld en Zetten. Directe aanleiding is een onderzoek op deze afdelingen door een ervaringsdeskundige, de 26-jarige Jason Bhugwandass, die deze week met zijn bevindingen naar buiten kwam. Diverse media hebben erover gepubliceerd. 

Het is vrij uitzonderlijk dat de inspectie met informatie komt over onderzoeken die nog lopen. Naar aanleiding van informatie die de inspectie van Jason had ontvangen, bracht de inspectie onaangekondigd een bezoek aan de drie locaties. Daaruit kwam naar voren dat de kwaliteit van de hulp op dat moment niet toereikend was. Dat gold ook voor de kwaliteit van de zorg en de begeleiding op maat. De inspectie werkt nu verder aan het onderzoek en bekijkt of en welke vervolgacties nodig zijn. 

Misstanden

Het onderzoek van Jason spreekt van diverse misstanden, zoals langdurige opsluiting, pesterijen, geweld en zelfs verkrachting. Hij sprak naar aanleiding van zijn eigen ervaringen met diverse jongeren, die op dezelfde afdelingen verbleven. De inspectie vindt het heel moedig dat zij hun verhaal hebben verteld en dat ze toestemming hebben gegeven om dit met de inspectie te delen. 

Acute crisis

De gesloten jeugdzorg is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar met complexe gedragsproblemen, in combinatie met een acute psychiatrische crisis. Jongeren die daar terechtkomen, hebben soms grote emotionele stoornissen en ze lopen een hoog risico op agressie, zelfmoord en automutilatie. Na de decentralisatie in 2015 zijn steeds meer jongeren in een gesloten afdeling geplaatst, terwijl het aantal plekken in open jeugdzorginstellingen werd afgebouwd. 

Stem van jongeren

In een reactie zegt Divosa dat er heel goed moet worden geluisterd naar ex-bewoners en hun familie. Jongeren moeten actief worden betrokken bij de vraag welke hulp ze nodig hebben, zegt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. We moeten af van opsluiting en aandacht hebben voor de vraag wat iemand geholpen zou hebben. Dannenberg voegt eraan toe dat de bevindingen van de inspectie heel erg serieus moeten worden genomen.

Contactpersoon

Denis Koets

procesmanager Jeugd & jongeren en Laaggeletterdheid