In het voorjaar van 2020 startte Divosa samen met de NVVK de monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze monitor vormt een beeld van hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkomen en in hoeverre gemeenten tijd en capaciteit hebben om hulp te bieden. Deze editie geeft inzicht in de situatie in maart en april 2021.

De eerste uitvraag van deze monitor was over maart 2020. Dat betekent dat we nu voor het eerst coronamaanden met elkaar kunnen vergelijken. We zien dat er een lichte stijging is van het aantal financiële hulpvragen in maart 2021 t.o.v. maart 2020. Ook waren er meer hulpvragen in april 2021 dan in april 2020; deze stijging was iets groter. Het percentage respondenten dat overbelasting voorziet is vergelijkbaar met dat van het afgelopen half jaar (vanaf oktober 2020).

Nieuwe uitvraag

Divosa en de NVVK blijven de ontwikkeling van schuldhulpverlening bij gemeenten volgen. Je kunt vanaf nu de 10de uitvraag – over mei en juni – invullen.

Zie ook

[Nieuws] Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd geeft beeld van de uitvoering (Divosa, juni 2021)