Het aantal aanvragen voor schuldhulp lag in de afgelopen 'coronaperiode' niet hoger dan in de voorgaande niet-coronaperiode. Dat beeld geeft de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd, waarin Divosa en NVVK sinds de start van de coronacrisis maandelijks uitvraag hebben gedaan onder schuldhulpverleners.   

In maart 2020 startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze monitor vormt een beeld van hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkomen, in hoeveel gevallen een verband met de coronacrisis vermoed wordt, en in hoeverre gemeenten tijd en capaciteit hebben om hulp te bieden. Divosa en NVVK bundelen nu de informatie die zij een jaar lang verzameld hebben. 

Uit de monitor lijkt na een jaar het volgende beeld te ontstaan:

  • Het aantal schuldhulpaanvragen in de coronaperiode is over het algemeen niet hoger dan in de niet-coronaperiode. 
  • April 2019 en april 2020 laten het grootste verschil zien tussen het aantal aanvragen voor schuldhulp. Vermoedelijk heeft dat te maken met de eerste lockdown. 
  • Bij een strengere lockdown lijken schuldhulpverleners vaker te vermoeden dat een schuldaanvraag verband houdt met corona. 
  • In de eerste maanden waren er veel vragen van en over ondernemers met schulden.
  • De onzekerheid of schuldhulpverlening ‘klaar was voor wat komen ging’ leek het grootst in april 2020.

Divosa kijkt positief terug op de monitor als vinger aan de pols in de uitvoering. Feiten, cijfers en ervaringen voedden afgelopen ‘coronajaar’ het belangrijke gesprek over schuldhulp in de praktijk, zeker in het licht van de verwachte dubbele druk door de mogelijke toename van huishoudens met problematische schulden door corona en de mogelijke extra tijd en aandacht die nodig is bij gemeenten om volgens de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening te werken. Divosa blijft hierover in gesprek met leden en samenwerkingspartners in het schuldendomein. 

Meer informatie