Begin april 2020 startte Divosa samen met de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze monitor vormt een beeld van hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkomen en in hoeverre gemeenten tijd en capaciteit hebben om hulp te bieden. Deze editie geeft inzicht in de situatie in januari en februari 2021.

Het merendeel van de respondenten gaf aan dat hun dienstverlening is veranderd sinds de coronacrisis. In een derde van de gevallen veranderde de dienstverlening niet. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening was in januari en februari van dit jaar lager dan in dezelfde maanden in 2020.

Met deze uitvraag hebben NVVK en Divosa 12 maanden aan data verzameld. Op korte termijn volgt een jaaroverzicht van deze resultaten van maart 2020 t/m februari 2021.