Het aantal schuldregelingen en het aantal aanmeldingen voor schuldregelingen nam in het vierde kwartaal van vorig jaar toe. Dit blijkt uit de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden van Divosa en de NVVK. Het is voor het eerst dat de monitor een stijging laat zien sinds de looptijd van schuldregelingstrajecten per 1 juli 2023 is gehalveerd naar 18 maanden. 

De stijging is in lijn met het streven van de verkorting, namelijk dat er meer schuldregelingen tot stand komen. De vraag is wel of deze stijgende lijn nu daadwerkelijk komt omdat meer mensen een aanvraag voor een schuldregeling deden óf omdat er een inhaalslag is na een periode waarin minder regelingen tot stand kwamen. Dit zal in het vervolg van 2024 duidelijk worden.

Ook meer aanmeldingen

In het vierde kwartaal van 2023 zijn er naast meer schuldregelingen dus ook meer aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Deze stijging is ingezet vanaf het derde kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor zijn er in 2023 22% meer aanvragen. Hopelijk zet deze lijn in 2024 door. Het betekent dat financiële hulpverleners erin slagen meer mensen te bereiken. Nederland telt volgens het CBS 726.000 huishoudens met problematische schulden.

De toename kan diverse oorzaken hebben. Zo melden zich meer inwoners met kleine hulpvragen bij gemeenten. Ook kan de (media-)aandacht voor bestaanszekerheid, armoede en schulden een rol spelen. Daarnaast is de toename mogelijk een gevolg van het contact tussen gemeenten en inwoners door vroegsignalering. Tot slot zou een verklaring kunnen zijn dat meer ondernemers zich melden bij gemeenten. Sinds het najaar van 2023 moeten ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hun belastingen gaan betalen. Dit lukt niet iedereen. Ondernemers komen dan ook vaker in contact met gemeenten, blijkt uit de monitor.

Over de monitor

Divosa en de NVVK publiceren elk kwartaal de Monitor schuldhulpverlening in onzekere tijden. De monitor geeft een actueel beeld van de ontwikkeling van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening en het aantal gestarte (nog niet volledig tot stand gekomen) schuldregelingen. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die samen 120 gemeenten vertegenwoordigen. Deze editie geeft inzicht in de situatie van oktober, november en december 2023.

Meer informatie

Contactpersoon

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek