In het tweede kwartaal van 2023 zijn minder schuldregelingen gestart dan in diezelfde periode in 2022. Dat blijkt uit de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden, die zo’n 120 gemeenten vertegenwoordigt. Ook ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 ligt het aantal gestarte schuldregelingen lager. Dit hangt mogelijk samen met het wettelijk besluit om de looptijd van schuldregelingstrajecten te halveren.

Per 1 juli 2023 is de looptijd van Msnp- en Wsnp-trajecten verkort van 36 naar 18 maanden. De monitor gaat over het kwartaal voorafgaand aan de intreding van deze wetswijziging. Het lijkt erop dat bij de gemeenten bij wie in april, mei en juni minder schuldregelingen gestart zijn, gekozen hebben om uit te stellen tot de nieuwe regeling van start ging. Zo worden deze inwoners geholpen om sneller van hun schulden af te komen. 

Wat vindt Divosa?

De verkorting van schuldregelingen naar anderhalf jaar is bedoeld om de drempel voor mensen te verlagen om zich voor schuldhulpverlening aan te melden. Divosa vindt het belangrijk om de invulling van financiële hulpverlening, begeleiding en ondersteuning voor, tijdens én na de periode van schuldregelen te herijken. Door de kortere doorlooptijd komen gemeenten voor een intensiveringsvraagstuk te staan om het perspectief van een toekomst zonder geldzorgen te kunnen realiseren. Zeker omdat preventie en nazorg nóg belangrijker worden.

Divosa verwacht dat het aantal schuldregelingen na 1 juli 2023 weer toeneemt. De monitor van juli-september 2023 zal daar duidelijkheid over geven.

Over de monitor

Divosa en de NVVK publiceren elk kwartaal de Monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden. De monitor geeft een actueel beeld van de ontwikkeling van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening en het aantal gestarte en niet tot stand gekomen schuldregelingen. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die samen 120 gemeenten vertegenwoordigen. Deze editie geeft inzicht in de situatie van april, mei en juni 2023. 

Meer informatie

Contactpersoon

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek