In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Divosa aandacht voor enkele knelpunten in de Participatiewet. De wet is onder meer bedoeld om inwoners bestaanszekerheid te bieden, maar daarvan is bij grote groepen mensen onvoldoende sprake. De wet moet er tevens voor zorgen dat meer inwoners meedoen en zo een bijdrage leveren aan de samenleving en hun eigen welzijn vergroten. Ook daar knelt het, waardoor veel inwoners aan de kant blijven staan. Komende dinsdag praat de Tweede Kamer over aanpassingen in de Participatiewet.

De Participatiewet moet in de eerste plaats een wet zijn die leidt tot een toereikend en voorspelbaar bestaansminimum. In dit verband verwijst Divosa naar het advies van de Commissie Sociaal Minimum: het verhogen van het besteedbaar inkomen van alle huishoudens op het sociaal minimum. Dat staat niet alleen voor een financiële basis, maar voor veel meer. Wie rond kan komen, hoeft minder snel een beroep te doen op de sociale zekerheidsregelingen.

MKBA

In de brief vraagt Divosa verder aandacht voor de kansen die een inclusieve arbeidsmarkt biedt. Divosa en Cedris hebben een maatschappelijke kosten-batenanalyse laten doen naar de inzet van loonkostensubsidie. Daaruit blijkt dat iedere geïnvesteerde euro zichzelf dubbel en dwars terugverdient. Een investering van € 250 miljoen in loonkostensubsidie kan de komende jaren 40.000 mensen aan werk helpen én een besparing van € 400 miljoen opleveren! ‘Gezien de krappe arbeidsmarkt kunnen we het ons sociaal én economisch niet veroorloven inwoners onnodig aan de kant te laten staan.' 

Doorontwikkeling

Verder pleit Divosa om te onderzoeken hoe de wetgeving op het vlak van re-integratie en participatie zo kan worden vormgegeven dat deze doorontwikkeling stimuleert in plaats van belemmert. De huidige voorzieningen hebben een kolom-achtige structuur met elk zijn eigen toegang en voorwaarden. Dat vormt in de praktijk geen stimulans voor de doorontwikkeling van inwoners. Tot slot breekt Divosa een lans voor het volledig afschaffen van de zoektermijn voor jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen.

Meer informatie

Contactpersoon

Kim Kruisdijk

procesmanager Bestaanszekerheid, flexibele arbeidsmarkt, ondernemen en experimenten