Wanneer
maandag 22 april 2024
14:00 tot 17:00
Waar
Divosa

Aidadreef 8
3561 GE Utrecht

Deelname en kosten

Divosa-leden en hun medewerkers kunnen kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst.

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Hoe geef je vroegsignalering optimaal vorm? Wat werkt goed en wat kan beter? Om die vragen draaien drie zogeheten vroeglearnbijeenkomsten die Divosa in 2024 organiseert. Alle gemeenten zijn lerend, ontdekkend en zoekend en daarover gaan we met elkaar in gesprek om elkaar te inspireren.

Deze tweede vroeglearnbijeenkomst staat in het teken van een terugblik én een vooruitblik op de aanpak van gemeenten rond vroegsignalering van schulden. Tijdens deze middag presenteert Divosa de uitkomsten van de Jaarrapportage 2023: hoeveel en welke signalen kregen gemeenten en hoeveel mensen hebben ze daarmee bereikt? Daarnaast vertellen gemeente Apeldoorn en ambtelijke organisatie 1Stroom (gemeente Duiven en Westervoort) over hoe zij intervisie en evaluaties inzetten om meer zicht te krijgen in hun vroegsignaleringsproces en de mogelijkheden om bij te sturen om zo optimaal mogelijk uit te voeren. 

Na dit plenaire gedeelte, dat zowel online als fysiek te volgen is, volgt een gedeelte waar je alleen op locatie (in het clubhuis bij Divosa) aan kan deelnemen. Leren, intervisie en (zelf)evalueren staan centraal. In kleine groepjes bespreek je in een veilige en begeleide omgeving met collega’s uit andere gemeenten een casus uit de praktijk. Op deze manier vergroten we inzicht, kennis en meedenkkracht in klein groepsverband. Denk er alvast eens over na of je ook een casus zou willen inbrengen. 

Programma 

Tijd Vorm Onderdeel
14:00 - 15:00 hybride / plenair

Presentaties van jaarrapportage 2023 (Divosa) 

Voorbeeldgemeente over intervisie

Voorbeeldgemeente over evalueren en bijsturen

15:00 - 15.15   Pauze
15.15 - 16.30 fysiek Intervisie: onder begeleiding bespreken van casussen uit de
praktijk 
16:30   Borrel

Geef bij het aanmelden door of je de hele middag op locatie aanwezig bent, of alleen het 1e uur online.

Vroeglearnbijeenkomsten: van elkaar leren over vroegsignalering

Voor deelnemers van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden organiseren we in 2024 drie keer een bijeenkomst om ervaringen rondom de vroegsignalering uit te wisselen en om van elkaar te leren. Dat doen we twee keer online, en een keer live. De data zijn:

Contactpersoon

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek