Wanneer
dinsdag 12 december 2023
10:00 tot 13:00
Waar
Divosa

Aidadreef 8
3561 GE Utrecht

Deelname en kosten

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Divosa-leden en hun (beleids)medewerkers
  • Leden Sociaal Werk Nederland
  • Professionals en partners in het sociaal en juridisch domein

Deelname is gratis. Vanaf 12.00 is er lunch. 

Bijeenkomst bijwonen?

Ja, ik meld me aan

Ontdek wat jij in jouw gemeente kan doen om sociaaljuridische ondersteuning voor inwoners te versterken tijdens de lancering van de handreiking Aan de slag met rechtsbescherming.

Wat doe je als je wordt gekort op je uitkering? Wie helpt je als je aanvraag voor huishoudelijke hulp of leerlingenvervoer is afgewezen? Waar ga je bij een scheiding naartoe als je je zorgen maakt over woonruimte, geld en de kinderen? Iedereen in Nederland heeft recht op sociaaljuridische informatie, advies en ondersteuning. Waar je ook woont en in welke situatie je ook zit. Maar de juiste weg vinden naar antwoorden is niet eenvoudig.

De praktijk laat zien dat inwoners vaak niet weten wat hun rechten zijn, waar ze hun vragen kunnen stellen en wie hen kan ondersteunen als hun rechten geschonden worden. Dit speelde ook bij het kinderopvangtoeslagenschandaal. Sociaaljuridische ondersteuning is cruciaal voor bestaanszekerheid en perspectief. Iedere gemeente organiseert het anders. En toch ligt er een gezamenlijke uitdaging om het samen met (lokale) sociale en juridische partners te versterken. Gemeenten ontvangen hiervoor tot 2027 23 – 25 miljoen euro POK-middelen voor rechtsbescherming van het Rijk. 

Handreiking Aan de slag met rechtsbescherming 

Tijdens deze bijeenkomst lanceren we de online handreiking Aan de slag met rechtsbescherming. Aan de hand van zeven bouwstenen neemt de handreiking je mee in de mogelijkheden om sociaaljuridische ondersteuning lokaal voor alle inwoners te organiseren. Laat je inspireren door de vele praktijkvoorbeelden en lees wat je vanuit jouw rol in de uitvoering, beleid of management kunt doen. 

Mysterie Module 

Om te ontdekken hoe jij een verschil kan maken, spelen we de Mysterie Module rechtsbescherming. De module is ontwikkeld door Muzus en Justice42 en bestaat uit een aantal casussen. Samen los je het mysterie op. Zo word je je nog bewuster van wat een inwoner nodig heeft en in hoeverre het aanbod sociaaljuridische ondersteuning in jouw gemeente hierop aansluit. 

Factsheet lokaal aanbod in jouw gemeente

Daarnaast presenteert Significant Public de resultaten van hun inventarisatieonderzoek naar eerstelijns sociaaljuridische ondersteuning. Over elke gemeente is er ook een factsheet met informatie over het aanbod aan sociaaljuridische ondersteuning in die eigen gemeente beschikbaar, die je bijvoorbeeld kunt gebruiken als nulmeting om met de handreiking aan de slag te gaan. 

Contactpersoon

Nikki Lübeck

programmamanager Robuuste rechtsbescherming en Rechtshulp en sociaal domein