Hij gelooft er echt in, dat werk een heel goed medicijn is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat blijkt niet alleen uit de ervaringen van mensen die naar werk worden geleid, maar ook uit de harde cijfers. Gerjan Prins werkt als alliantiemanager voor VGZ, de zorgverzekeraar die in de regio Noordoost Brabant betrokken is bij het experiment Meedoen, meedelen. ‘Vanuit onze ervaringen in Dordrecht zien we dat de gemiddelde behandelkosten van mensen met ggz-problematiek daalt met maar liefst 45 procent.’

Zorgverzekeraar VGZ gelooft al langer in het idee achter Meedoen, meedelen. Al sinds 2017 investeert VGZ in het project Werk als beste zorg, een samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en ggz-instelling Yulius. ‘Aanvankelijk zaten we met meerdere partijen, gemeenten en zorgaanbieders om tafel, maar dat bleek niet altijd even effectief. Klein beginnen, het tastbaar maken en van daaruit verder werken, dat werkt wél. Uiteindelijk bleek de focus op één sociale dienst en één zorginstelling veel effectiever en die samenwerking komt in het project Werk als beste zorg heel mooi tot uiting. Inmiddels hebben we daarmee zo’n tachtig mensen succesvol naar werk begeleid.’

Waarom doen jullie mee aan Meedoen, meedelen?

‘Voor VGZ is Werk als beste zorg een good practice waar we graag op veel meer plekken in het land afspraken over willen maken. Van daaruit kijken we nu mee met Meedoen, meedelen. We willen onze daar opgebouwde kennis, ervaring en good practice graag delen met andere organisaties. Wij zien in de praktijk dat het idee achter het experiment echt werkt. Alle betrokken partijen hebben de overtuiging dat we mensen echt verder helpen door ze naar werk te leiden. Het geeft niet alleen zin aan je leven, maar ook ritme en financiële stabiliteit. Daarnaast leidt het ook tot  een daling van zorgkosten die de premiebetaler weer ten goede komt. Daar zijn wij als verzekeraar natuurlijk ook in geïnteresseerd.’

Wat zien jullie daarin? 

‘De behandelkosten van mensen met een psychische kwetsbaarheid neemt met bijna de helft af, zodra ze aan het werk zijn. Met 45 procent om precies te zijn. Dat is een enorme afname. Maar ook aan de kant van uitkeringsverstrekkers is de opbrengst groot, zo’n 95 procent van de deelnemers aan het project stroomt uit de uitkering. Het lukt dus heel goed om voor mensen met ggz-problematiek een baan te vinden. Het duurt misschien iets langer dan bij reguliere trajecten, maar het lukt voor bijna iedere deelnemer. Of ze allemaal aan het werk blijven is de vraag, maar dat monitoren we en op basis van de huidige ervaringen lijkt de terugval niet groter dan in reguliere trajecten.’

De behandelduur van mensen met een psychische kwetsbaarheid neemt met bijna de helft af, zodra ze aan het werk zijn.

Hoe gaat het project in z’n werk?

‘Bij de ggz-instelling is iemand verantwoordelijk voor de deelnemer als het gaat om de behandeling, bij de sociale dienst onderhoudt een vaste bemiddelaar de contacten met onder andere de werkgevers. Zij werken intensief samen. Dat is echt een succesfactor van deze aanpak, deze sleutelfiguren. Daarnaast zijn de gemeente en UWV betrokken. Iedere partij doet daarbij waar hij goed in is. Wat ook belangrijk is, is een aanpakkersmentaliteit. We zijn het gewoon gaan doen. Je kunt dit soort trajecten van tevoren niet helemaal uittekenen. We zijn niet eerst alle onzekerheden uit de weg gaan ruimen, maar we zijn gewoon van start gegaan. We werken vanuit vertrouwen.’

Waren er nog knelpunten?

‘Op een gegeven moment raakte de caseload van de bemiddelaar van de sociale dienst te vol omdat er zoveel deelnemers waren. Daar is extra capaciteit bijgekomen waardoor er nu meer mensen naar werk begeleid kunnen worden. Een ander knelpunt was natuurlijk corona, toen lag alles even stil. Maar inmiddels begint het weer goed op gang te komen. Daarnaast zijn we met het UWV in gesprek geweest om de IPS-subsidie voor cliënten met een UWV-uitkering ook voor Werk als beste zorg-trajecten toepasbaar te maken. Dat brengt de investeringen en opbrengsten tussen de deelnemende partijen beter in balans. Alle deelnemende partijen; de gemeentelijke sociale dienst, het UWV, de zorginstelling en de verzekeraar investeert én profiteert nu van deze samenwerking.’ En degene die er het meeste baat bij heeft is de cliënt. En daar doen we het gezamenlijk allemaal voor!