Publicaties

Simpel Switchen: Toolkit Snelle Aanvraag - Snel Besluit

De Toolkit Snelle Aanvraag - Snel Besluit ondersteunt gemeenten om inwoners zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over hun uitkeringsaanvraag. Zekerheid en duidelijkheid over hun inkomen helpt mensen om zich beter te focussen op (ontwikkeling naar) werk. De Toolkit is praktisch, blijft binnen de kaders van de Participatiewet en waarborgt de rechtmatigheid.

De meeste inwoners vragen inkomensondersteuning aan door het acuut wegvallen van inkomen. Vaak hebben zij geen financiële buffer om het weggevallen inkomen tijdelijk op te vangen: 34% van de huishoudens met een laag inkomen spaart helemaal niet, en 40% van hen heeft een financiële buffer van minder dan €500,-.

Werkproces aanvragen uitkering

De Toolkit brengt verschillende bestaande werkwijzen van gemeenten voor het snel en rechtmatig verwerken van uitkeringsaanvragen samen. Aan bod komen een beschrijving van het werkproces, een aanvraagformulier, systeemcheck, toekenning en controle. De Toolkit is geen blauwdruk, dus elke gemeente kan er op haar eigen manier haar voordeel mee doen. Als geheel vormt de Toolkit een samenhangend proces. De onderdelen zijn ook los te gebruiken om de eigen werkwijze aan te scherpen.

Over ‘Simpel Switchen in de Participatieketen'

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig om de sprong te wagen. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen. En het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou gewoon werk, beschut werk, dagbesteding en/of een uitkering is.

Meer informatie vind je op www.simpel-switchen.nl. Wil je iets delen naar aanleiding van Simpel Switchen, stuur een bericht naar info@simpel-switchen.nl.