Publicaties

Simpel Switchen: Toolkit gezamenlijke dienstverlening gemeenten en UWV

Op steeds meer plekken werken gemeenten en UWV samen bij de dienstverlening aan werkzoekenden die vanuit de WW in de bijstand belanden. In de Toolkit ‘Gezamenlijke dienstverlening van WW naar bijstand’ staan voorbeelden van hoe gemeenten en UWV dit op verschillende manieren aanpakken.

Werkzoekende zijn is voor de meeste mensen geen pretje. Het levert vaak stress op, betekent een terugval in inkomsten en vermindert sociale contacten. En na verloop van tijd komt de bijstand steeds dichterbij. Samen kunnen gemeenten en UWV werkzoekenden hierbij goed ondersteunen.

Van WW naar bijstand

Welke samenwerkingsafspraken kunnen gemeenten en UWV maken bij de overgang van WW naar bijstand? Welk doelen willen ze samen bereiken? In de Toolkit staan voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten, procesbeschrijvingen, stroomschema’s, brieven en flyers.

Over ‘Simpel Switchen in de Participatieketen'

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig om de sprong te wagen. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen. En het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Dit doen we in de uitvoering én in wet- en regelgeving. Zodat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou gewoon werk, beschut werk, dagbesteding en/of een uitkering is.

Meer informatie vind je op www.simpel-switchen.nl. Wil je iets delen naar aanleiding van Simpel Switchen, stuur een bericht naar info@simpel-switchen.nl.