Is jouw gemeente of organisatie al aan de slag om sociaaljuridische informatie, advies en ondersteuning voor inwoners duidelijker en laagdrempeliger te organiseren? En wil je weten hoe rechtsbescherming nog robuuster gemaakt kan worden? Of is het nieuw en willen jullie graag een goede start maken? Ontdek wat robuuste rechtsbescherming voor jullie inhoudt aan de hand van alledaagse casussen. Ga aan de slag met de Mysterie Module over rechtsbescherming en bespreek wat er mis - en goed - kan gaan voor zowel inwoners als professionals.

Deze Mysterie Module rechtsbescherming bevat zes casussen. Het behandelen van één casus bestaat uit drie fases:

 1. Een mysterie en bijbehorend audiofragment beluisteren
 2. Het mysterie ontrafelen 
 3. Reflecteren op de casus

Door naar het audiofragment te luisteren, hoor je diverse ervaringen van inwoners en uitvoerders. Tijdens het ontrafelen van de mysteries en het reflecteren op de casussen, ontdekken jullie in groepsverband hoe de sociaaljuridische ondersteuning voor inwoners kan worden versterkt. 

Let op: Het zijn fictieve casussen

Het doel van deze modules is om te inspireren en prikkelen. Om in gesprek te gaan over rechtsbescherming en hoe dit beter kan in jullie organisatie, gemeente of regio. Deze module bestaat uit fictieve casussen, die niet tot in details zijn uitgewerkt, met hints die gebaseerd zijn op echte verhalen. Ze kunnen verschillen met jouw ervaring en van wat er mogelijk is in jouw gemeente, organisatie of regio. Laat je hierdoor inspireren!

Raadpleeg de Mysterie Module bijvoorbeeld tijdens een regulier overleg zoals een teamoverleg, casuïstiekoverleg, een afstemmingsoverleg tussen beleid en uitvoering. Of tijdens een (kick-off) bijeenkomst met interne en/of externe samenwerkingspartners. Dit kunnen digitale of fysieke bijeenkomsten zijn. Kies daarbij voor casussen die goed aansluiten bij het werkveld van de mensen die het mysterie gaan ontrafelen.

Kun je geen collega’s vinden om het mysterie te ontrafelen? Of heb je hier geen tijd voor? Je kunt er ook voor kiezen om alleen naar de ervaringen te luisteren zonder de bijbehorende mysteries te ontrafelen.

 • Tijdsduur per casus: circa 35 minuten + 10-25 minuten voorbereiding
 • Ideaal aantal deelnemers: 3-6 mensen

Rolverdeling

Bij het behandelen van de casussen zijn er twee rollen: er is één verteller en de overige deelnemers vormen het samenwerkingsverband. 

 1. De verteller is de mysterie-eigenaar en de spelleider. 
 2. De andere deelnemers vormen het samenwerkingsverband en proberen samen het mysterie te ontrafelen. 

De organisator (of initiator) van de bijeenkomst besluit voor de bijeenkomst wie de verteller is. 

Voorbereiding

10 min

De voorbereiding is alleen voor de verteller en wordt idealiter vóór de bijeenkomst gedaan:

 • De verteller kiest voor de bijeenkomst één van de tien casussen. 
 • De verteller opent de casus en bestudeert het mysterie en de bijbehorende oplossing. 

Als het werken met de Mysterie Module nieuw is voor de verteller, is 15 minuten extra tijd nodig om de handleiding te bestuderen. Dit zorgt ervoor dat de verteller het samenwerkingsverband soepel kan begeleiden door de twee stappen.

Fysieke bijeenkomst: Op de bijeenkomst is het handig als het mysterie en de audio gedeeld worden via een (groot) scherm met geluid die iedereen kan horen en zien. De verteller heeft een apart (klein) scherm waarop die ook de oplossing en hints kan raadplegen (zodat het samenwerkingsverband deze niet kan lezen).

Digitale bijeenkomst: Tijdens de bijeenkomst is het handig als de verteller twee schermen heeft:  

 1. Om de deelnemers te zien en het mysterie te tonen (met audio). Dit scherm deel je met de deelnemers.
 2. Om de oplossing en hints tegelijkertijd te kunnen bekijken. Dit scherm deel je NIET met de deelnemer. Venster 2 kan ook een mobiele telefoon zijn.

Stap 1: Kies een casus, lees het mysterie en beluister het audiofragment

5 min

 1. De organisator geeft een inleiding en vertelt wat de bedoeling is van de Mysterie Module. 
 2. De verteller legt daarna uit hoe de Mysterie Module werkt, wat de rolverdeling is, hoe lang het behandelen van een casus duurt en dat het om fictieve casussen gaat, gebaseerd op waargebeurde verhalen.
 3. De verteller vertelt welke casus die heeft gekozen en leest het bij de casus horende mysterie voor aan het samenwerkingsverband.
 4. Vervolgens luisteren het samenwerkingsverband en de verteller samen aandachtig naar het audiofragment.

Stap 2: Ontrafel het mysterie

15 min

 1. Reflecteer samen op het audiofragment: vraag aan het samenwerkingsverband wat de eerste gedachten zijn, of het herkenbaar is en hoe jullie het zelf zouden doen.
 2. De verteller zorgt dat het samenwerkingsverband continu zicht heeft op het mysterie.
 3. De verteller zet een timer van 15 minuten. 
 4. Het samenwerkingsverband probeert in 15 minuten het mysterie te ontrafelen door gesloten (= ja/nee) vragen te stellen. De verteller antwoordt met ja, nee of niet relevant. 
 5. De verteller begeleidt het samenwerkingsverband op gevoel: motiveer ze op zoek te gaan naar antwoorden, om vragen te stellen. Lopen ze een beetje vast? Geef ze dan iets meer informatie of alvast een hint. 
 6. De verteller kan het samenwerkingsverband een beetje op weg helpen door:
  1. Het aantal elementen van de oplossing (in de opsomming) te benoemen. 
  2. Duidelijk aan te geven wanneer er een element van de oplossing is geraden en hoever ze zijn met het ontrafelen. 
 7. Per mysterie zijn er hints. Deze staan in de oplossing met een ster* aangegeven. De hints worden gegeven als:
  1. Het samenwerkingsverband een bepaald element van de oplossing raadt. Dan krijgen zij de daarbij behorende hint. 
  2. Het samenwerkingsverband vastloopt. 
 8. Is het mysterie opgelost? Gefeliciteerd! Of is de tijd voorbij? Jullie waren er waarschijnlijk bijna! De verteller leest nu de complete oplossing voor.

Stap 3: Reflecteer op de casus

15 min

 1. Nu is het tijd om terug te kijken op de casus. De verteller leest de reflectievragen voor en het samenwerkingsverband wisselt kennis en ervaringen met elkaar uit. Niet alle vragen hoeven in de getoonde volgorde aan bod te komen, bespreek vooral wat voor jullie relevant is. 
 2. Om meteen aan de slag te gaan, kun je vanuit de mysteries naar de handreiking ‘Aan de slag met rechtsbescherming’ navigeren. 
 3. Sluit het mysterie af met afspraken over het vervolg. Wat neemt iedereen mee vanuit de casus of het gesprek? Is er behoefte aan een vervolgactie naar aanleiding van de casus? Welke ondersteuning kan de handreiking bieden?

Stap 1: Kies een casus, lees het mysterie en beluister het audiofragment

Casus 1: Uitkering onverwacht gekort

Huib krijgt minder uitkering en zoekt contact met sociaal raadsvrouw Sarah. Huib kan diep in de schulden komen, als er niet snel wat wordt gedaan aan de mindering van zijn uitkering. In deze gemeente zijn er geen bestaande structuren voor samenwerking.

Waarom werd Huibs uitkering gekort en wat heeft Sarah kunnen betekenen voor hem?

Mysterie

Audio

Dialoog tussen Huib en sociaal raadsvrouw Sarah:

Sarah: Welkom meneer, gaat u zitten. Fijn dat u er bent. U klonk erg gestresst aan de telefoon. Wat is er aan de hand?

Huib: Nou, een paar weken geleden heb ik een brief gekregen waarin stond dat ik minder uitkering krijg. Ik weet dat ik direct had moeten bellen, maar van die brief raakte ik al zo in de stress … het lukte me gewoon niet. Ik heb al zoveel ellende met de gemeente meegemaakt. Het helpt toch niet.

Stond ik woensdag in de supermarkt, kon ik mijn boodschappen niet meer betalen. Hadden ze m’n uitkering dus echt veel minder gemaakt. Stond ik daar met m'n boodschappen… Straks heb ik niks meer te eten. Gelukkig kwam ik op de terugweg de buurvrouw tegen in de straat en die had wel een tip. Zij zei dat u haar een keer heel goed had geholpen. Zelf kende ik uw functie niet. Sociaal raadslieden? Huh? Wat is dat? Maar ik dacht: ‘ik moet toch iets.’ Dit trek ik niet… Straks raak ik nog diep in de schulden. Ik heb mijn huur nog niet eens overgemaakt.

Sarah: ‘Laten we bij het begin beginnen. Wat is er allemaal gebeurd?’

Huib: Dat begrijp ik dus zelf ook helemaal niet. Waarom het ook via een brief moet… Waarom word ik niet even gebeld?! Er stond alleen in de brief dat ik minder ging krijgen, omdat er iemand bij mij in huis was komen wonen. Maar wij zijn helemaal niks van elkaar - financieel zeg maar. Dus dat zou toch niet uit moeten maken?! Kijk, als het nou mijn partner was, maar het is gewoon een huisgenoot. Nog niet eens echt trouwens. We betalen gewoon voor onze eigen kamers. Hoe moet ik nou weten dat ik daarmee problemen krijg?!

Sarah: Waar maakt u zich het meest zorgen om?

Huib: Dat ik uit mijn huis wordt gezet, omdat ik de huur niet kan betalen. Ik loop nu al een maand achter. Ik weet niet hoe ik dat ooit weer ga inhalen.

Sarah: Kunt u me iets meer vertellen over u en uw huisgenoot?

Huib: Ik mag 'm wel. Een beste vent. Is een ouwe kennis van me. We wonen nu samen daar sinds een paar maanden ofzo. Hij zat omhoog, dus heb ik gezegd dat hij het eens met m’n huurbaas moest bespreken. Dat heeft hij gedaan en de huurbaas vond het best dat hij in de lege kamer kwam. Mij maakt t niet uit, weet je. Is ‘n prima vent, maar ik schiet er verder niets mee op. Ik betaal er niet minder huur om. Maar het is een prima vent en alleen is ook maar alleen. Ik heb er geen problemen mee als hij ook in het huis woont. Ja, nu wel natuurlijk… nu krijg ik problemen.

Sarah: Ik begrijp uw frustratie. U helpt iemand en dan komt ú in de problemen. Ik ga kijken wat hier aan de hand is en of we er een oplossing voor kunnen vinden.

Stap 2: Ontrafel het mysterie

Begin door samen te reflecteren op het audiofragment: wat zijn de eerste gedachten na het horen van het audiofragment? Is het herkenbaar? Hoe zouden jullie het zelf doen?

Vervolgens probeert het samenwerkingsverband in 15 minuten het mysterie op te lossen door gesloten vragen te stellen. Wanneer de verschillende elementen van het mysterie zijn ontrafeld door het samenwerkingsverband, of wanneer er 15 minuten verstreken zijn, leest de verteller de complete oplossing voor.

Merk op: Deze module bevat fictieve casussen die gebaseerd zijn op echte verhalen. De inhoud van een casus kan verschillen met jullie ervaring en wat er mogelijk is in jouw gemeente, organisatie of regio.

De verteller kan het samenwerkingsverband op weg helpen:

 • De elementen die geraden moeten worden staan genummerd, benoem hoeveel elementen het zijn, wanneer er eentje is geraden en hoeveel er nog geraden moeten worden.
 • Is er een element benoemd dat is gekoppeld aan een hint? Lees dan de bijbehorende hint voor.

De sociaal raadsvrouw, Sarah, krijgt toestemming om gegevens van Huib in te zien en te delen en neemt hierna contact op met de gemeente. Ze had een half jaar geleden een vergelijkbare casus en had toen (na lang zoeken) goed contact met Ria, een consulent van afdeling uitkeringen. Ze neemt weer contact op met Ria, die snel bij Sarah terugkomt met een antwoord: de gemeente heeft een melding gekregen*. Een buurtbewoner heeft bij de gemeente gemeld dat er sprake is van samenwonen. Omdat er sprake zou zijn van de kostendelersnorm is de uitkering gekort. Door de vakafdeling is niet gecheckt of er sprake is van kamerverhuur*.

Sarah doet eerst navraag bij de verhuurder of het inderdaad om de verhuur van verschillende kamers gaat. Dat is het geval. Ook bij de gemeente staat geregistreerd dat het om verschillende woonunits ging. Via Ria komt Sarah in contact met Ibrahim van de vakafdeling van de gemeente*, die verantwoordelijk is voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen, om de zaak van meneer te bespreken:

In plaats van een bezwaarprocedure op te starten, wat tot problemen zal leiden omdat Huib tijdens de procedure geen geld zou hebben om zijn huur te betalen, stelt Sarah voor te onderzoeken hoe het besluit om te korten vanwege het toepassen van de kostendelersnorm kan worden teruggedraaid. Sarah benadrukt in het gesprek met Ibrahim dat als deze situatie te lang duurt, Huib diep in de schulden kan raken en bij de gemeente moet aankloppen voor schuldhulpverlening. Ibrahim stemt in om mee te werken. Tijdens een afspraak bij de gemeente tussen Huib, Sarah en Ibrahim, wordt de inschrijving van de kamers als losse woonunits gecheckt en kunnen de huurcontracten worden overlegd. Er wordt besloten dat de kostendelersnorm met terugwerkende kracht van tafel gaat.

Puntsgewijs

 1. Ze krijgt toestemming van Huib om zijn gegevens in te zien en te delen.
 2. De sociaal raadsvrouw neemt contact op met de gemeente.
 3. De gemeente heeft een melding gekregen.
  Geef hint: Een buurtbewoner heeft bij de gemeente gemeld dat er sprake is van samenwonen.
 4. De vakafdeling had niet gecontroleerd of er sprake was van kamerverhuur. 
  Geef hint: Omdat dit niet gecontroleerd was, zou er sprake zijn van de kostendelersnorm en is de uitkering gekort.
 5. Sociaal raadsvrouw heeft contact met verhuurder of het om kamerverhuur gaat.
 6. Sociaal raadsvrouw heeft een gesprek met iemand van de vakafdeling van de gemeente.
  Geef hint: Sarah benadrukt in het gesprek met de consulent van de vakafdeling dat als deze situatie te lang duurt, Huib diep in de schulden kan raken en bij de gemeente zal moeten aankloppen voor schuldhulpverlening. Er wordt besloten geen bezwaarprocedure op te starten.
 7. Contact tussen inwoner Huib, sociaal raadsvrouw Sarah en Ibrahim van de vakafdeling.
 8. De kostendelersnorm gaat met terugwerkende kracht van tafel.

Stap 3: Reflecteer op de casus

Persoonlijk perspectief

 • Wat zijn jullie eerste gedachten nadat de oplossing is voorgelezen?
 • Herkennen jullie deze casus? Is de gevonden oplossing realistisch voor jullie? 
 • Hoe kijk je persoonlijk naar de casus? 
 • Verschilt jullie kijk op de casus?
 • Hebben jullie ook (on)bewust aannames of vooroordelen gehad bij het oplossen van dit mysterie?

Casus specifiek

 • Bij wie kan Huib terecht in jullie gemeente?
 • Welke organisaties zouden in deze casus in jullie gemeente moeten samenwerken? 
 • Hoe had jij de casus van Huib kunnen voorkomen in jullie gemeente?
 • Hoe informeert jullie organisatie over een besluit dat inwoners raakt? En weten inwoners bij wie ze terecht kunnen als ze vragen hebben over het besluit? Is de informatie duidelijk, laagdrempelig en gemakkelijk te vinden voor inwoners?
 • Past jullie organisatie een informele aanpak toe om problemen te voorkomen of op te lossen? 

Samen aan de slag met rechtsbescherming 

Wat uit dit mysterie kun jij gebruiken om de sociaaljuridische dienstverlening in jouw gemeente te versterken? De Mysterie Module is verbonden met een handreiking: ‘Aan de slag met rechtsbescherming.’ De handreiking bevat een overzichtelijk geheel van context, kennis en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om in jouw gemeente, organisatie of regio een positieve verandering in gang te zetten. 

Bekijk de handreiking ‘Aan de slag met rechtsbescherming'

Casus 2: Onbereikbare dienstverlening

Jamila, kwaliteitsmedewerker in een middelgrote gemeente, is gefrustreerd omdat ze ziet dat sommige inwoners binnen de gemeente niet worden bereikt.

Hoe zet Jamila haar frustratie om in iets dat zij kan doen vanuit haar rol als kwaliteitsmedewerker? En wie betrekt ze hierbij?

Mysterie

Audio

Jamila vertelt: 

Ik zal je vertellen waar ik laatst nou weer zo van baalde vanuit mijn functie als kwaliteitsmedewerker. We kwamen in contact met Nadia, een alleenstaande moeder. We kregen haar gegevens van de woningcorporatie, omdat ze een huurachterstand had opgebouwd en er een huisuitzetting dreigde. 

Door onze nieuwe, proactieve aanpak zijn collega’s bij haar thuis langs geweest om te peilen hoe ze haar konden helpen. Nu blijkt dus dat er al jaren van alles speelt en dit jonge gezin ondertussen echt in de problemen zit. Kijk, deze alleenstaande moeder heeft 2 jongens, één van 10 en één van 14. De vader was al vroeg uit beeld, maar moeder had in eerste instantie een baan en redde het alleen. 

Uiteindelijk werd het toch te veel, ze kon haar werk niet combineren met de zorg voor haar kinderen. Haar jongste heeft namelijk een chronische aandoening, waardoor hij veel zorg nodig heeft en hij naar speciaal onderwijs gaat. Die school is niet in de buurt. Nadia bracht en haalde haar kind altijd zelf met de auto. Daar was ze veel tijd aan kwijt. Haar werkgever wilde of kon haar op een gegeven moment geen uren meer geven die te combineren waren met het brengen en halen. Ze belandde in de bijstand. Vlak daarna is haar oudste zoon ook nog eens in aanraking gekomen met justitie. En toen ging tot overmaat van ramp haar auto kapot. Ze is nu nog meer geld en tijd kwijt met openbaar vervoer. Het lukt dus niet meer om de huur te betalen.

Het frustrerende is, dat deze moeder naast de bijstandsuitkering verder van geen regeling gebruikmaakt of andere hulp krijgt. Ze heeft bijvoorbeeld nog nooit leerlingenvervoer aangevraagd voor haar zoon. Ze heeft jarenlang geprobeerd het allemaal zelf te rooien. Als dit gezin eerder was bereikt was er zoveel leed bespaard gebleven. Nadia is uiteindelijk geholpen met leerlingenvervoer en met begeleiding bij het vinden van een baan die wel te combineren was met de zorg voor haar kinderen. Ze is ook samen met een sociaaljuridisch hulpverlener toeslagen gaan aanvragen. Maar ja, Nadia is echt maar een van de velen, die we niet bereikten. Ik trek mij dat ook persoonlijk aan. Als kwaliteitsmedewerker ben ik in feite een schakel tussen beleid en de consulenten. Met hoeveel goede bedoelingen we ons beleid ook formuleren, als ik dit soort verhalen van de consulenten hoor, dan kan ik alleen maar concluderen dat we het nog niet goed genoeg doen.

Stap 2: Ontrafel het mysterie

Begin door samen te reflecteren op het audiofragment: wat zijn de eerste gedachten na het horen van het audiofragment? Is het herkenbaar? Hoe zouden jullie het zelf doen? 

Vervolgens probeert het samenwerkingsverband in 15 minuten het mysterie op te lossen door gesloten vragen te stellen. Wanneer de verschillende elementen van het mysterie zijn ontrafeld door het samenwerkingsverband, of wanneer er 15 minuten verstreken zijn, leest de verteller de complete oplossing voor. 

Merk op: Deze module bevat fictieve casussen die gebaseerd zijn op echte verhalen. De inhoud van een casus kan verschillen met jullie ervaring en wat er mogelijk is in jouw gemeente, organisatie of regio. 

De verteller kan het samenwerkingsverband op weg helpen:

 • De elementen die geraden moeten worden staan genummerd, benoem hoeveel elementen het zijn, wanneer er eentje is geraden en hoeveel er nog geraden moeten worden.
 • Is er een element benoemd dat is gekoppeld aan een hint? Lees dan de bijbehorende hint voor. 

Jamila gaat in gesprek met de consulenten* om verhalen over inwoners die niet worden bereikt op te halen. De meeste consulenten hebben vergelijkbare verhalen als het verhaal van Nadia. Jamila organiseert gesprekken met uitvoeringsprofessionals binnen de gemeente en bij samenwerkingspartners én collega’s van beleid om te toetsen of de signalen structureel zijn. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Er wordt urgentie gevoeld om dit te veranderen. Medewerkers van twee organisaties - een vrijwilligersorganisatie voor ondersteuning bij geldzaken en een organisatie van opbouwwerkers - geven aan dat ze willen meewerken aan een aanpak om meer inwoners te bereiken. 

Tom van beleid geeft aan dat er misschien ruimte is om de uitgaven rondom preventie anders in te zetten waardoor er ruimte ontstaat om communicatiemiddelen te ontwikkelen. Ze spreken af dat hij dit uitzoekt en dit verder met Jamila oppakt. Uiteindelijk is het verlossende woord er: ze mag de nieuwe pro-actieve aanpak uitbreiden met communicatiemiddelen*. 

Jamila gaat aan de slag. Samen met consulenten en de medewerkers van de twee organisaties die mee willen doen, brengen ze in kaart hóé en wáár de inwoners het beste bereikt worden. Er komen diverse ideeën uit het overleg, maar gezien de financiële mogelijkheden wordt er afgesproken dat ze beginnen met het maken van folders en posters. Op de posters wordt uitgelegd dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen voor vragen over uitkeringen, schulden en het aanvragen van voorzieningen. De folders en posters worden persoonlijk gemaakt, met foto’s van medewerkers van de gemeente en partners.

De gemaakte folders en posters worden verspreid in de wijk: bij buurt- en wijkcentra, huisartsen, consultatiebureaus en op scholen. Uiteindelijk hoopt Jamila ook dat er een plek kan komen waar de drempel laag is voor de inwoners om op een consulent af te stappen met een vraag, maar daar was nu helaas het budget nog niet voor. Dit is een goede eerste stap.

Puntsgewijs

 1. Jamila gaat in gesprek met de consulenten om verhalen over inwoners die niet worden bereikt op te halen.
  Geef hint: De meeste consulenten hebben vergelijkbare verhalen als het verhaal van Nadia. Dus Nadia organiseert iets.
 2. Ze organiseert gesprekken met uitvoeringsprofessionals én beleid om te toetsen of de signalen structureel zijn.
 3. Ze spreken af communicatiemiddelen te ontwikkelen om inwoners te bereiken.  
  Geef hint: Dit doet ze niet alleen.
 4. Samen met consulenten en de medewerkers van de twee organisaties die mee willen doen, brengen ze in kaart hóé en wáár de inwoners het beste bereikt worden. 
 5. Ze beginnen met het maken van folders en posters.
 6. Ze maken de folders en posters worden persoonlijk gemaakt
 7. De gemaakte folders en posters worden verspreid in de wijk.

Stap 3: Reflecteer op de casus

Persoonlijk perspectief

 • Wat zijn jullie eerste gedachten nadat de oplossing is voorgelezen?
 • Herkennen jullie deze casus? Is de gevonden oplossing realistisch voor jullie?
 • Hoe kijk je persoonlijk naar de casus? 
 • Verschilt jullie kijk op de casus?
 • Hebben jullie ook (on)bewust aannames of vooroordelen gehad bij het oplossen van dit mysterie?

Casus specifiek

 • Hoe en met welke andere organisaties hadden jullie Nadia eerder kunnen bereiken?
 • Wie in jullie organisaties houden zich bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van sociaaljuridische informatie, advies en ondersteuning voor inwoners in jullie gemeente? 
 • Hoe zorgen jullie ervoor dat inwoners in jullie gemeenten gebruikmaken van de voorzieningen waar zij recht op hebben?
 • Hoe informeert jullie organisatie inwoners over regelingen, voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden in jullie gemeente? Is deze informatie goed vindbaar, duidelijk en laagdrempelig?

Samen aan de slag met rechtsbescherming

Wat uit dit mysterie kun jij gebruiken om de sociaaljuridische dienstverlening in jouw gemeente te versterken? De Mysterie Module is verbonden met een handreiking: ‘Aan de slag met rechtsbescherming.’ De handreiking bevat een overzichtelijk geheel van context, kennis en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om in jouw gemeente, organisatie of regio een positieve verandering in gang te zetten.

Bekijk de handreiking ‘Aan de slag met rechtsbescherming'

Casus 3: Samenwerking opschalen

In de gemeente waar de casus zich afspeelt, hebben veel organisaties elkaar gevonden voor samenwerking. Zij hebben geëxperimenteerd met het ‘any door goes’-principe.

Het gezamenlijke spreekuur wordt uiteindelijk een groot succes. Wat hebben maatschappelijk werkers Yasmin en Adri gedaan om (1) meer budget van de gemeente te krijgen en (2) het experiment op te schalen?

Mysterie

Audio

Yasmin vertelt: 

In mijn werk als maatschappelijk werker kom ik zoveel mensen tegen die met meerdere problemen te maken hebben. En ook heel veel mensen die na veel doorverwijzingen bij mij terechtkomen. Hier wilde ik wat aan doen door het ‘any door goes’-principe te initiëren. Samen met mijn collega Adri hebben we een aantal van onze directe lijntjes benaderd om een experiment te starten: sociaal raadslieden, sociaal advocaten, medewerkers van het juridisch loket en twee consulenten van de gemeente. Deze mensen kenden we allebei goed en we belden hen altijd al makkelijk als we een cliënt hadden met complexe problematiek. 

We spraken af om als groep een gezamenlijk juridisch spreekuur te beginnen. We zien dat mensen met iets juridisch komen, maar daarachter zich vaak multiproblematiek. Het mooie van deze samenwerking is dat we ter plekke de juiste expertise kunnen inschakelen, waardoor mensen niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Het had even wat voeten in aarde. We hadden het allemaal ontzettend druk en daardoor schoof ons idee soms wat naar de achtergrond. Maar we wilden graag beginnen, dus we besloten het klein te houden. Echt als experiment. We houden nu één keer per maand juridisch spreekuur en de locatie en het tijdstip wisselt nog elke keer, net waar het past en wanneer het goed uitkomt in onze agenda’s. We proberen daarin wel wat consistent te zijn voor de cliënten. En hoewel het nog heel erg in de kinderschoenen staat, weten de inwoners ons te vinden. En we kunnen de mensen goed helpen. Dat is echt fijn om te zien! 

We zijn het spreekuur nu gaan promoten op een aantal verschillende locaties. En we zien effect, want er komen steeds meer inwoners naar het spreekuur. De tijden die we nu hebben zijn eigenlijk niet genoeg om al deze mensen te helpen. Er is duidelijk behoefte aan dit gezamenlijke juridische spreekuur. We hebben een beleidsmedewerker gevonden die dit samen met ons verder wil oppakken.

Stap 2: Ontrafel het mysterie

Begin door samen te reflecteren op het audiofragment: wat zijn de eerste gedachten na het horen van het audiofragment? Is het herkenbaar? Hoe zouden jullie het zelf doen? 

Vervolgens probeert het samenwerkingsverband in 15 minuten het mysterie op te lossen door gesloten vragen te stellen. Wanneer de verschillende elementen van het mysterie zijn ontrafeld door het samenwerkingsverband, of wanneer er 15 minuten verstreken zijn, leest de verteller de complete oplossing voor. 

Merk op: Deze module bevat fictieve casussen die gebaseerd zijn op echte verhalen. De inhoud van een casus kan verschillen met jullie ervaring en wat er mogelijk is in jouw gemeente, organisatie of regio. 

De verteller kan het samenwerkingsverband op weg helpen:

 • De elementen die geraden moeten worden staan genummerd, benoem hoeveel elementen het zijn, wanneer er eentje is geraden en hoeveel er nog geraden moeten worden.
 • Is er een element benoemd dat is gekoppeld aan een hint? Lees dan de bijbehorende hint voor. 

Yasmin geeft samen met de beleidsmedewerker een presentatie aan de wethouder over zowel de reeds behaalde resultaten als de verwachte effecten. Yasmin regelt dat er tijdens een presentatie ook een inwoner is, die via het gezamenlijke juridische spreekuur is geholpen. Die deelt zijn verhaal. 

De wethouder raakt enthousiast en belooft zich te gaan inzetten voor deze aanpak. Vervolgens geeft de wethouder samen met de inwoner een presentatie aan de gemeenteraad, waarin ze ook de gemeenteraad weten te overtuigen van het nut en de noodzaak van deze aanpak. Met goedkeuring* van de gemeenteraad wordt er meer budget beschikbaar gesteld, waardoor de organisaties meer medewerkers kunnen inzetten.

Er wordt een raadsvoorstel ingediend, dat na goedkeuring wordt omgezet in beleid. Dat maakt echt het verschil. De openingstijden zijn uitgebreid en er is een vaste locatie* gevonden. Het Centrum voor Zorg en Welzijn is al een bekende plek voor inwoners, dus het is logisch om het daar te organiseren. 

In het begin zijn het steeds dezelfde mensen van verschillende organisaties die de spreekuren verzorgen, maar dit maakt de samenwerking erg kwetsbaar. Nu spreken betrokken organisaties gezamenlijk af om meerdere medewerkers beschikbaar te stellen, zodat de samenstelling van het team rouleert. Op die manier vinden steeds meer professionals elkaar en is samenwerking een vast onderdeel van hun takenpakket geworden. 

Inmiddels zijn ze anderhalf jaar verder en met een multidisciplinair team drie ochtenden per week aanwezig in het Centrum voor Zorg en Welzijn in de gemeente.. Dit team bestaat uit consulenten en juridische medewerkers vanuit de gemeente, maatschappelijk werkers, sociaal advocaten, sociaal raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket en lokale samenwerkingspartners. 

Puntsgewijs

 1. Yasmin en beleidsmedewerker geven een presentatie aan de wethouder.
 2. Wethouder geeft presentatie aan gemeenteraad.
 3. Goedkeuring van de gemeenteraad.
  Als punt 1-2 nog niet zijn geraden, geef hint: Hoe is die goedkeuring er gekomen? 
  Als volgende punten niet zijn geraden, geef hint: En waar heeft dit toe geleid? 
 4. Er is een raadsvoorstel ingediend.
 5. Raadsvoorstel wordt omgezet in beleid.
 6. De openingstijden zijn uitgebreid en er is een vaste locatie gevonden.
  Geef hint: Het Centrum voor Zorg en Welzijn is al een bekende plek voor inwoners, dus het is logisch om het daar te organiseren. In het begin zijn het steeds dezelfde mensen van verschillende organisaties die de spreekuren verzorgen, maar dit maakt de samenwerking erg kwetsbaar.
 7. De betrokken organisaties spreken gezamenlijk af om meerdere medewerkers beschikbaar te stellen, zodat de samenstelling van het team rouleert.

Stap 3: Reflecteer op de casus

Persoonlijk perspectief

 • Wat zijn jullie eerste gedachten nadat de oplossing is voorgelezen?
 • Herkennen jullie deze casus? Is de gevonden oplossing realistisch voor jullie? 
 • Hoe kijk je persoonlijk naar de casus? 
 • Verschilt jullie kijk op de casus?
 • Hebben jullie ook (on)bewust aannames of vooroordelen gehad bij het oplossen van dit mysterie?

Casus specifiek

 • Waar kunnen inwoners in jullie gemeente terecht? Wat zijn jullie loketten van toegang? Zijn deze met elkaar verbonden?
 • Hoe zorg jij er vanuit jouw organisatie voor dat inwoners in jullie gemeente altijd geholpen worden, ongeacht waar ze aankloppen?
 • Welke organisaties in jouw gemeente zijn betrokken bij het oplossen van vragen van inwoners? 
 • Hoe ziet de samenwerking in de uitvoering van sociaaljuridische informatie, advies en ondersteuning eruit?
 • Hoe is de samenwerking tussen betrokken organisaties in jouw gemeente georganiseerd? En welke kansen zie jij om dit verder uit te breiden en (structureel) vorm te geven?

Samen aan de slag met rechtsbescherming

Wat uit dit mysterie kun jij gebruiken om de sociaaljuridische dienstverlening in jouw gemeente te versterken? De Mysterie Module is verbonden met een handreiking: ‘Aan de slag met rechtsbescherming.’ De handreiking bevat een overzichtelijk geheel van context, kennis en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om in jouw gemeente, organisatie of regio een positieve verandering in gang te zetten.

Bekijk de handreiking ‘Aan de slag met rechtsbescherming'

Casus 4: Aanvraag traplift

Britta is het achteraf toch niet eens met het rapport van het keukentafelgesprek en probeert het rapport aangepast te krijgen. Zij woont in een middelgrote gemeente waar nieuwe initiatieven zijn om de rechtsbescherming te verbeteren.

Hoe heeft de sociaal advocaat van Britta het voor elkaar gekregen dat het verslag werd aangepast?

Mysterie

Audio

Britta vertelt:

Ik heb een progressieve spierziekte, waardoor ik veel pijn heb. Ik heb bijvoorbeeld heel de dag pijn aan mijn handen en kan niet goed meer schrijven of koken. Maar ook mezelf wassen of boodschappen doen is lastig. Ik kan steeds minder en daar baal ik soms echt van. Lang wilde ik er niet aan, maar op een bepaald moment heb ik toch maar naar de gemeente gebeld. De wijkverpleegkundige had gezegd dat dat kon.

Het duurde even, maar toen had ik een afspraak met Daniek van de gemeente. Die kwam bij mij thuis, een zogenaamd keukentafelgesprek. Best ingewikkeld zo’n gesprek. Normaal hou ik me vast aan wat ik nog wel kan. Maar toen had ik het gevoel dat ik echt moest gaan bewijzen dat ik heel ziek was en niet zo veel meer kan. Ik moest ook echt bij alles zeggen hoe lang ik nog dacht dat te kunnen. Ik kijk liever niet te ver vooruit. Ben al blij als ik uit m'n bed ben gekomen in de ochtend. Maar op zich had ik een goed gevoel over het gesprek. Daniek was ook heel vriendelijk, dus dat was fijn. 

Daniek schreef ook best wat mee tijdens het gesprek. Aan het einde moest ik een formulier over het gesprek tekenen, dus prima, dat deed ik. Ik dacht: 'Dat zit wel goed.’ Maar ik heb toen dus niet goed op zitten letten… Toen ik het verslag later nog eens rustig door las, zag ik dat het helemaal niet klopte. Er stond in dat ik zelf de trap nog op kan. Dat klopt helemaal niet! Hoe kwam hij daarbij? Zo had ik het ook helemaal niet gezegd… Alleen op hele goede dagen lukt dat nog, maar die dagen heb ik eigenlijk bijna niet meer. Dat hij dan net dat zinnetje zo op weet te schrijven! Alsof hij alleen maar op heeft geschreven wat hij wilde horen.

Toen kreeg ik dus het bericht van de gemeente. Dat ik die aanvraag wel kon vergeten. Hoe zeiden ze dat ook alweer? O ja: ‘dat ze mijn kansen voor een aanvraag voor een traplift niet hoog inschatten.’ Ik mocht wel alsnog een aanvraag doen, als ik wilde. Ik dacht: 'Wat krijgen we nu?! Was echt even nijdig. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen, dus ik belde naar Daniek. Ik wilde ook wel weten hoe dat nu zat. Die was nog steeds hartstikke vriendelijk. Zei dat hij het vervelend vond dat dit punt niet duidelijk in het verslag was gekomen. En dat ik maar gewoon die aanvraag moest doen. Er zat niks anders op. En als die werd afgewezen, dán pas kon ik bezwaar aantekenen. Maar dat is toch raar?! De aanvraag is dan gebaseerd op iets wat ik niet eens zo heb gezegd. Dus ik wist nog steeds niet of ik nou die aanvraag moest gaan indienen voor de traplift of niet. 

Toen ben ik naar het advocatenkantoor gegaan. Bij mij in de wijk zit er een. Daar kom ik altijd langs naar de supermarkt. Dus ik ben daar maar langs gegaan, want ik had die traplift echt nodig! Ik ben echt super goed geholpen daar. Ik had een hele slimme en handige advocaat. Haar is het gelukt dat het verslag werd aangepast. De gemeente heeft de aanvraag voor de traplift goedgekeurd!

Stap 2: Ontrafel het mysterie

Begin door samen te reflecteren op het audiofragment: wat zijn de eerste gedachten na het horen van het audiofragment? Is het herkenbaar? Hoe zouden jullie het zelf doen? 

Vervolgens probeert het samenwerkingsverband in 15 minuten het mysterie op te lossen door gesloten vragen te stellen. Wanneer de verschillende elementen van het mysterie zijn ontrafeld door het samenwerkingsverband, of wanneer er 15 minuten verstreken zijn, leest de verteller de complete oplossing voor. 

Merk op: Deze module bevat fictieve casussen die gebaseerd zijn op echte verhalen. De inhoud van een casus kan verschillen met jullie ervaring en wat er mogelijk is in jouw gemeente, organisatie of regio. 

De verteller kan het samenwerkingsverband op weg helpen:

 • De elementen die geraden moeten worden staan genummerd, benoem hoeveel elementen het zijn, wanneer er eentje is geraden en hoeveel er nog geraden moeten worden.
 • Is er een element benoemd dat is gekoppeld aan een hint? Lees dan de bijbehorende hint voor. 

De sociaal advocaat neemt deel aan een nieuw initiatief*: signaleringsoverleggen tussen het Juridisch Loket, de gemeente, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en een aantal sociaal advocaten. 

Tijdens een signaleringsoverleg brengt de sociaal advocaat de situatie van Britta ter sprake. Via de medewerker van de gemeente die deelneemt aan het signaleringsoverleg, komt de advocaat in contact met de leidinggevende* van Daniek, de betreffende Wmo-consulent. Deze legt uit dat Daniek precies heeft gehandeld zoals gebruikelijk is op hun afdeling: als achteraf blijkt dat er toch iets in het keukentafelgesprekverslag stond waar de inwoner het niet mee eens is, inwoner adviseren de aanvraag toch in te dienen en verwijzen naar de mogelijkheid van bezwaar zodra de aanvraag wordt afgewezen.

Maar ze vertelt de sociaal advocaat ook dat ze samen met de beleidsmakers bezig zijn met het ontwikkelen van een andere aanpak voor de afdeling, namelijk een oplossingsgerichte aanpak in plaats van strikte protocollen. Dit is nogal een uitdaging, gezien de nadruk ook ligt op het beheersbaar houden van de kosten van de Wmo binnen de gemeente.

De advocaat stelt voor om Britta als voorbeeld te nemen en de nieuwe aanpak bij haar uit te proberen. De oplossingsgerichte aanpak houdt voor de gemeente in dat er geen officieel bezwaar ingediend hoeft te worden door Britta, maar dat Britta informeel, telefonisch contact kan opnemen met de gemeente nu zij een probleem heeft. Op die manier kan de inwoner uitleg en extra informatie geven. In dit geval is het verslag van Britta herzien, heeft Britta het verslag opnieuw goedgekeurd en is er een nieuwe beoordeling van de kans op een traplift gemaakt.

Puntsgewijs

 1. De sociaal advocaat is onderdeel van een nieuw initiatief.
  Geef hint: Zij heeft zich aangesloten bij een nieuw initiatief in de gemeente: signaleringsoverleggen tussen het Juridisch Loket, de gemeente, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en een aantal sociaal advocaten. 
 2. De advocaat komt in contact met de leidinggevende van de Wmo-consulent. 
  Geef hint: De leidinggevende geeft aan dat de Wmo-consulent precies zo heeft gehandeld als gebruikelijk. Maar dat er misschien een andere mogelijkheid is.
 3. Er wordt door beleidsmakers gewerkt aan een andere aanpak voor de afdeling, namelijk een oplossingsgerichte aanpak in plaats van strikte protocollen.
 4. De nieuwe aanpak wordt bij Britta uitgeprobeerd.
 5. Er zijn kortere lijntjes om problemen kenbaar te maken, dingen goed af te stemmen.

Stap 3: Reflecteer op de casus

Persoonlijk perspectief

 • Wat zijn jullie eerste gedachten nadat de oplossing is voorgelezen?
 • Herkennen jullie deze casus? Is de gevonden oplossing realistisch voor jullie? 
 • Hoe kijk je persoonlijk naar de casus? 
 • Verschilt jullie kijk op de casus?
 • Hebben jullie ook (on)bewust aannames of vooroordelen gehad bij het oplossen van dit mysterie?

Casus specifiek

 • Bij wie of welke organisatie kan Britta in jullie gemeente terecht met haar vraag? 
 • Hoe voert jullie organisatie gesprekken met inwoners in jullie gemeente? En hoe voorkom je misverstanden? 
 • Welke professionals en organisaties in jullie gemeente moeten samenwerken om dit probleem op te lossen en in het vervolg te voorkomen?
 • Hoe het proces is ingericht, heeft sterk invloed op hoe de inwoner zich bejegend voelt. Zijn er processen bij jullie in de gemeente waarbij de bejegening goed of juist niet goed is? Hoe kunnen jullie van deze casus en van elkaar leren?
 • Waar kunnen inwoners in jullie gemeente terecht als ze een besluit van de gemeente niet begrijpen of er niet mee eens zijn?

Samen aan de slag met rechtsbescherming

Wat uit dit mysterie kun jij gebruiken om de sociaaljuridische dienstverlening in jouw gemeente te versterken? De Mysterie Module is verbonden met een handreiking: ‘Aan de slag met rechtsbescherming.’ De handreiking bevat een overzichtelijk geheel van context, kennis en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om in jouw gemeente, organisatie of regio een positieve verandering in gang te zetten.

Bekijk de handreiking ‘Aan de slag met rechtsbescherming'

Casus 5: Escalatie voorkomen in het gezin

Jeugdcoach Ahmed heeft met Maria een gesprek over ondersteuning van haar dochter. Het is voor hem cruciaal dat de vader er bij het volgende gesprek ook bij is.

Wat speelt er in het gezin en hoe zorgt Ahmed ervoor dat de vader er de volgende keer wel bij is? En wie hebben daarbij een rol gespeeld?

Mysterie

Audio

Dialoog tussen jeugdcoach Ahmed en Maria:

Ahmed: Ga zitten! Fijn je te zien. Zoals je weet heb ik jullie dochter een aantal keer gesproken, omdat het niet zo goed gaat op school. Ik heb er ook contact over met de mentor van jullie dochter. Onderdeel van dit traject is ook dat ik de ouders halverwege en richting het einde van het traject spreek over hoe het gaat. Ik vind het belangrijk om met beide ouders te praten. Hier staat dat de afspraak met jullie samen was. Is je man nog onderweg? 

Maria: Om maar direct met de deur in huis te vallen, de reden dat Boris er niet bij is.. Het gaat tussen ons al een tijdje niet goed … Dus ik weet eigenlijk niet of hij komt. Hij wist wel van deze afspraak.

Ahmed: Ah, vervelend om te horen. Dit zal je dochter vast ook meekrijgen. Goed dat je me dit vertelt. Wat er tussen ouders speelt, is altijd ontzettend belangrijk om mee te nemen in het traject met het kind. Maar voordat we het verder hebben over de impact op jullie dochter, ben ik benieuwd: zouden jullie geholpen zijn met bepaalde ondersteuning? Heb je nagedacht over hulp? Iemand om te praten over jullie relatie bijvoorbeeld? 

Maria: Dat hebben we geprobeerd, relatietherapie. Ik wilde er echt nog aan werken. Maar Boris zat er anders in. Het leverde niets op. Boris is uit huis vertrokken en ik denk eerlijk gezegd niet dat hij terugkomt. Ik weet niet wat er nu allemaal op mij en de kinderen af gaat komen.

Stap 2: Ontrafel het mysterie

Begin door samen te reflecteren op het audiofragment: wat zijn de eerste gedachten na het horen van het audiofragment? Is het herkenbaar? Hoe zouden jullie het zelf doen? 

Vervolgens probeert het samenwerkingsverband in 15 minuten het mysterie op te lossen door gesloten vragen te stellen. Wanneer de verschillende elementen van het mysterie zijn ontrafeld door het samenwerkingsverband, of wanneer er 15 minuten verstreken zijn, leest de verteller de complete oplossing voor. 

Merk op: Deze module bevat fictieve casussen die gebaseerd zijn op echte verhalen. De inhoud van een casus kan verschillen met jullie ervaring en wat er mogelijk is in jouw gemeente, organisatie of regio. 

De verteller kan het samenwerkingsverband op weg helpen:

 • De elementen die geraden moeten worden staan genummerd, benoem hoeveel elementen het zijn, wanneer er eentje is geraden en hoeveel er nog geraden moeten worden.
 • Is er een element benoemd dat is gekoppeld aan een hint? Lees dan de bijbehorende hint voor. 

De jeugdcoach grijpt het gesprek aan om ervoor te zorgen dat deze moeder ondersteuning krijgt en vertelt over het scheidingsloket van de gemeente. Omdat Boris ondertussen heeft gezegd echt te willen scheiden, maakt Maria een afspraak bij het scheidingsloket*. Maria kan haar verhaal kwijt bij de medewerker van het loket en krijgt van haar een flyer voor een voorlichtingsavond over wat er allemaal bij een scheiding komt kijken. 

Tijdens de voorlichtingsavond leert ze een mediator kennen, die jarenlang ervaring heeft in het begeleiden van scheidingen. De mediator stuurt, in overleg met Maria, Boris een mail met de vraag of hij openstaat voor begeleiding bij de scheiding. Boris stemt daarmee in. De mediator begeleidt Maria en Boris in de communicatie en het vinden van oplossingen. Zo kunnen ze samen komen tot duidelijke afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen. 

Binnen het scheidingsloket heeft de mediator korte lijntjes met andere typen hulpverleners*. De mediator denkt ook aan ondersteuning bij de scheiding voor de kinderen. Zo spreekt hun dochter met een kindbehartiger. Bovendien hebben beide kinderen veel aan een buddy van Villa Pinedo, die zelf een scheiding heeft doorgemaakt. Al deze hulp draagt gezamenlijk bij aan het voorkomen van verdere escalatie van de situatie en leidt tot de best mogelijke uitkomst. Op de vervolgafspraak bij Ahmed komen Maria en Boris samen.

Puntsgewijs

 1. Ahmed, de jeugdcoach, vertelt over het scheidingsloket.
 2. Maria maakt een afspraak bij het scheidingsloket
  Geef hint: Van de medewerker van het loket kregen ze tijdens de intake een flyer voor een voorlichtingsavond over wat er allemaal bij een scheiding komt kijken. 
 3. Ze bezoekt een voorlichtingsavond.
 4. Op de voorlichtingsavond leert Maria een mediator kennen.
 5. De mediator stuurt Boris een mail.
 6. De mediator begeleidt Maria en Boris bij scheiding.
 7. Binnen het scheidingsloket heeft de mediator korte lijntjes met andere hulpverleners.
  Geef hint: Welke hulpverleners zijn betrokken bij de kinderen? 
 8. Noem minimaal één van de volgende partijen: kindbehartiger of buddy.

Stap 3: Reflecteer op de casus

Persoonlijk perspectief

 • Wat zijn jullie eerste gedachten nadat de oplossing is voorgelezen?
 • Herkennen jullie deze casus? Is de gevonden oplossing realistisch voor jullie? 
 • Hoe kijk je persoonlijk naar de casus? 
 • Verschilt jullie kijk op de casus onderling?
 • Hebben jullie ook (on)bewust aannames of vooroordelen gehad bij het oplossen van dit mysterie?

Casus specifiek

 • Welke professionals en organisaties zijn betrokken bij deze casus als dit gezin in jullie gemeente woont?
 • Hoe is de toegang tot informatie, advies en ondersteuning bij scheidingen in jullie gemeente georganiseerd? Op welke manieren bereik je inwoners en gezinnen die hier baat bij hebben? 
 • Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie praktisch samenwerken, warm kunnen overdragen of verwijzen in een casus zoals deze van Maria en haar gezin?

Samen aan de slag met rechtsbescherming

Wat uit dit mysterie kun jij gebruiken om de sociaaljuridische dienstverlening in jouw gemeente te versterken? De Mysterie Module is verbonden met een handreiking: ‘Aan de slag met rechtsbescherming.’ De handreiking bevat een overzichtelijk geheel van context, kennis en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om in jouw gemeente, organisatie of regio een positieve verandering in gang te zetten.

Bekijk de handreiking ‘Aan de slag met rechtsbescherming'

Casus 6: Toeslagenschandaal

Samantha is gedupeerde van het toeslagenschandaal. Zij durft niet aan te kloppen bij de gemeente en zoekt daarom eerst hulp bij mevrouw Smith, de vrouw van de dominee van haar kerk. In de gemeente waar Samantha woont zijn veel samenwerkingen en goede initiatieven, maar de uitwerking daarvan verschilt erg per wijk. 

Hoe is een begin gemaakt met het herstel van vertrouwen bij Samantha die gedupeerde is van het toeslagenschandaal? Wie is er betrokken?

Mysterie

Audio

Dialoog tussen mevrouw Smith en gedupeerde Samantha:

Samantha: Mijn leven is niet makkelijk geweest. Ik heb altijd keihard moeten werken voor wat ik heb. Vroeger thuis waren er problemen, dus ik ging snel uit huis. Moest zorgen voor mezelf. Ben een opleiding gaat doen. Ik heb tijdens mijn opleiding ook altijd gewerkt. Ik zat nooit echt ruim qua geld, maar kon wel gewoon op vakantie.

Toen kreeg ik dus die brief van de Belastingdienst dat ik jaren aan kinderopvangtoeslag moest gaan terugbetalen. Ik durfde het tegen niemand te zeggen, want ik dacht eerst dat het mijn eigen schuld was. En de schulden aan de Belastingdienst waren zo hoog dat ik ook het gevoel had dat niemand mij kon helpen. Uiteindelijk kwam ik in de schuldhulpverlening en moest ik met mijn gezin leven van € 40 per week a…

Mevrouw Smith: Hoe was die periode voor jou?

Samantha: Mijn gezin en ik zijn door een hel gegaan. Ik weet niet anders dan dat ik altijd stress heb. Mijn man is toen ook weggegaan bij me, want we hadden alleen nog maar ruzie. Mijn haar valt uit en ik heb bijna altijd hoofdpijn. Ik ben heel erg boos en verdrietig nu ik weet dat het kwam door discriminatie bij de Belastingdienst. En ik ben sindsdien eigenlijk ook altijd bang dat er elk moment iets ergs kan gebeuren. Ik durf ook niet om hulp te vragen bij de overheid, want dan moet ik misschien alles terugbetalen op het eind.

Mevrouw Smith: Zou je wel hulp willen hebben van de gemeente?

Samantha: Ik weet het niet. Ik vertrouw het niet helemaal. Ze zijn toch allemaal van de overheid? Toen ik de excuusbrief van de overheid kreeg, wist ik niet goed wat ik ervan moest denken. Kijk … ik heb hem hier nog liggen. [rommelt in een kastje en legt de brief op tafel]. Kijk, er staat hier: “ We zijn bezig om ouders geld te geven (compensatie). Daarbij bieden we ook andere hulp, samen met anderen … of van uw gemeente, bijvoorbeeld als u problemen heeft rondom werk.” Waarom denken ze dat ik problemen heb rondom werk?! Ik heb mijn hele leven keihard gewerkt. Ok, dat lukt nu niet meer door alle stress die ik van al deze ellende heb gekregen … Ik weet niet of ik het kan vertrouwen. Het is wel fijn van het bedrag en dat ze zeggen dat er aan hun kant fouten zijn gemaakt. Maar zouden ze me echt willen helpen? Of helpen ze me nog verder de vernieling in?

Ik heb de brief een jaar geleden gekregen. Ik schijn allerlei soorten hulp te kunnen krijgen. Eerlijk gezegd, ben ik er nog steeds niets mee opgeschoten. De compensatie waar ze het de hele tijd over hebben, heb ik nog niet gekregen. Ze zeggen dat ik naar de gemeente kan voor hulp… Mijn problemen zitten op zoveel gebieden: mijn kinderen, daar gaat het niet goed mee, ik heb geen werk meer, geen geld. Ik moet mijn huis uit als het zo doorgaat.

Het voelt als een steen in mijn maag als ik eraan denk dat ik weer moet gaan bellen ...

Stap 2: Ontrafel het mysterie

Begin door samen te reflecteren op het audiofragment: wat zijn de eerste gedachten na het horen van het audiofragment? Is het herkenbaar? Hoe zouden jullie het zelf doen? 

Vervolgens probeert het samenwerkingsverband in 15 minuten het mysterie op te lossen door gesloten vragen te stellen. Wanneer de verschillende elementen van het mysterie zijn ontrafeld door het samenwerkingsverband, of wanneer er 15 minuten verstreken zijn, leest de verteller de complete oplossing voor. 

Merk op: Deze module bevat fictieve casussen die gebaseerd zijn op echte verhalen. De inhoud van een casus kan verschillen met jullie ervaring en wat er mogelijk is in jouw gemeente, organisatie of regio. 

De verteller kan het samenwerkingsverband op weg helpen:

 • De elementen die geraden moeten worden staan genummerd, benoem hoeveel elementen het zijn, wanneer er eentje is geraden en hoeveel er nog geraden moeten worden.
 • Is er een element benoemd dat is gekoppeld aan een hint? Lees dan de bijbehorende hint voor. 

Samantha hoort van haar buurvrouw dat iemand op hun galerij ook gedupeerd is en dat zij hulp krijgt van de gemeente. Ze ziet daar ook berichten over langskomen op Facebook. ‘Dan toch maar bellen,’ denkt Samantha. Mevrouw Smith biedt aan het samen te doen*. Daar is Samantha blij mee, want het is behoorlijk zoeken naar informatie over de hulp aan de gedupeerden door de gemeente.

Uiteindelijk vinden ze een telefoonnummer op de website van de gemeente, dat ze hiervoor kunnen bellen. Samantha is erg zenuwachtig als ze belt, maar vindt het fijn dat ze direct gerust wordt gesteld: ze hoeft nog helemaal niets te beslissen of te doen, er zal eerst een gesprek zijn.

Mevrouw Smith gaat mee naar het intakegesprek met het hulpteam. De gemeente heeft dit hulpteam opgezet om gedupeerden te ondersteunen. Het gesprek is in het wijkcentrum. Ze moet bewijs aanleveren dat ze gedupeerd is en neemt de excuusbrief van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen mee.

Het gesprek is met Tamar. Tamar neemt echt de tijd om het verhaal van Samantha te horen. Tamar legt uit dat via het hulpteam ondersteuning geregeld kan worden voor de geldzorgen en schulden, gezondheid, werk, wonen, etc. Tamar en Samantha maken een plan van aanpak* over welke zorgen van Samantha moeten worden aangepakt en hoe ze dat gaan doen.

De eerste zorg is de huurachterstand. Er wordt een betalingsregeling met de verhuurder geregeld. De gemeente helpt haar ook bij het zoeken naar werk. Stap voor stap. Want door de stress en alles wat er nog speelt, is een volle werkweek op dit moment nog niet haalbaar. Haar dochter, die op de middelbare school zit, krijgt een laptop voor school en bijles. Een psycholoog gaat aan de slag met haar zoon. Omdat zijn bed al een tijd echt veel te klein was, kreeg hij een nieuw bed. Met de Stadspas die geregeld wordt, kunnen ze voor het eerst naar de dierentuin.

Het duizelt Samantha soms van alle organisaties en mensen met wie ze te maken krijgt. Van de meesten had ze nog nooit gehoord: sociaal raadslieden, gezinscoaches, trajectbegeleiders, schuldhulpverleners, werkconsulenten, inkomensconsulenten, schuldbemiddelaars en budgetcoaches. En soms grijpt het haar naar de keel: moet ze straks niet toch betalen voor de hulp die ze nu krijgt? Maar meestal denkt ze: dit is ook wel het minste wat de overheid kan doen.

Puntsgewijs

 1. Mevrouw Smith biedt aan Samantha te helpen.
  Geef hint: Met wie wordt er contact opgenomen en welke bewijslast neemt Samantha mee?
 2. Er is een intakegesprek met het hulpteam van de gemeente.
 3. Samantha neemt de excuusbrief van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen mee.
 4. De gemeente maakt een plan van aanpak met Samantha.
  Geef hint: Binnen en buiten de gemeente zijn er verschillende professionals betrokken voor het herstel. Van de meeste had Samantha nog nooit gehoord. Welke professionals zijn dit?
 5. Raad minimaal 6 van de volgende betrokken organisaties:
  1. Verhuurder
  2. Psycholoog
  3. Sociaal raadslieden
  4. Gezinscoaches
  5. Trajectbegeleiders
  6. Schuldhulpverleners
  7. Werkconsulenten
  8. Inkomensconsulenten
  9. Schuldbemiddelaars
  10. Budgetcoaches

Stap 3: Reflecteer op de casus

Persoonlijk perspectief

 • Wat zijn jullie eerste gedachten nadat de oplossing is voorgelezen?
 • Herkennen jullie deze casus? Is de gevonden oplossing realistisch voor jullie? 
 • Hoe kijk je persoonlijk naar de casus? 
 • Verschilt jullie kijk op de casus?
 • Hebben jullie ook (on)bewust aannames of vooroordelen gehad bij het oplossen van dit mysterie?

Casus specifiek

 • Bij wie en welke organisatie(s) kan Samantha terecht in jullie gemeente?
 • Hoe zouden jullie de situatie van Samantha in jullie gemeente aanpakken?
 • Hoe worden slachtoffers van het toeslagenschandaal in jullie gemeente ondersteund?
 • Hoe gaan jullie als professionals en organisaties om met inwoners die zich niet gezien en gehoord voelen?
 • Hoe communiceert jullie organisatie inwoners over besluiten en contactmogelijkheden in het geval hier vragen over ontstaan? 

Samen aan de slag met rechtsbescherming

Wat uit dit mysterie kun jij gebruiken om de sociaaljuridische dienstverlening in jouw gemeente te versterken? De Mysterie Module is verbonden met een handreiking: ‘Aan de slag met rechtsbescherming.’ De handreiking bevat een overzichtelijk geheel van context, kennis en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om in jouw gemeente, organisatie of regio een positieve verandering in gang te zetten.

Bekijk de handreiking ‘Aan de slag met rechtsbescherming'

Er is ook een fysieke mysterie module! Deze bevat tien andere casussen met ervaringen van inwoners en uitvoerders. De module kan aangevraagd worden via rechtsbescherming@divosa.nl.