Publicaties

Meerjarenplan Divosa 2023 - 2025: de uitvoering aan zet

In het Divosa Meerjarenplan 2023 - 2025 staan vier opgaven voor het sociaal domein centraal: iedereen heeft recht op bestaanszekerheid, iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving, iedereen heeft recht op een menswaardige en betaalbare woning en elk kind moet veilig, gezond en zonder achterstand opgroeien. In de praktijk vragen deze opgaven bijna altijd om integrale dienstverlening. Gemeenten spelen hierin een cruciale, verbindende rol.

Of het nu gaat om inburgering, jeugdzorg of schuldhulpverlening; in de uitvoering maken gemeenten het verschil voor mensen in kwetsbare situaties. Divosa ondersteunt gemeenten in deze opgaven. In het meerjarenplan 2023 - 2025 lees je wat Divosa de komende jaren concreet gaat doen.