Publicaties

Factsheet Debiteuren

Debiteurenbeheer is van belang voor de financiën van gemeenten en zegt iets over de kwaliteit van uitvoering. Hoe meer openstaande vorderingen kunnen worden geïncasseerd, hoe lager de prijs van een uitkering is. Dit is gunstig voor het budgetresultaat. Daarnaast is een goed debiteurenbeleid van belang voor het maatschappelijk draagvlak van de sociale zekerheid: onterecht verkregen uitkeringen moeten worden teruggevorderd.

Om een beter beeld te geven van de landelijke situatie omtrent bijstandsvorderingen én om gemeenten handvatten te bieden bij het omgaan met debiteuren, publiceert de Divosa Benchmark Werk & Inkomen – een samenwerking van BMC, Divosa en Stimulansz – deze Factsheet Debiteuren.

 

Contactpersoon