Publicaties

De menselijke maat bij multiproblematiek: wie pakt de regie?

De term ‘menselijke maat’ is vandaag de dag niet meer uit het sociaal domein weg te denken. Mede door de Toeslagenaffaire klinkt het geluid ook steeds sterker in de rechtspraak. Maar als iedereen het tegenwoordig eens lijkt te zijn, waarom dóen we het dan nog niet? Wat is er nodig om de menselijke maat wél centraal te stellen in de uitvoering? En wat kunnen we leren van eerdere fouten? In een reeks van drie dialoogsessies gingen we met de rechtspraak, uitvoering sociaal domein en wetenschap in gesprek over de menselijke maat, maatwerk, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.

In de derde sessie op 21 april 2022 doken we met sprekers uit het sociaal en juridisch domein dieper in de weerbarstigheid van de praktijk als je de regie wil voeren op de menselijke maat. Waar lopen de sprekers tegenaan en hoe gaan ze daarmee om? Welke praktische tips en tricks kunnen ze deelnemers meegeven?

Contactpersoon

Nikki Lübeck

programmamanager Robuuste rechtsbescherming en Rechtshulp en sociaal domein