Publicaties

Animatievideo's: Inburgeren vanaf 2022

Om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie met de inburgeraar is de animatievideo 'Inburgeren vanaf 2022' ontwikkeld. Daarin wordt getoond welke stappen een inburgeraar in de Wet inburgering 2021 doorloopt.

De video is bedoeld voor klantmanagers en andere professionals die met inburgeraars werken. Er zijn 2 versies: een voor asielstatushouders en een voor gezinsmigranten. Beide versies zijn beschikbaar in verschillende talen.