Huurstijging beteugeld

Om ervoor te zorgen dat de huurprijzen betaalbaar blijven, zal de maximale huurstijging in de sociale sector de komende drie jaar niet meestijgen met de inflatie, maar maximaal 0,5% minder bedragen dan de stijging van de cao-lonen.

Meer woningen voor statushouders

Ook voor de huisvestingsproblematiek van statushouders wordt een pakket aan maatregelen geboden. Zo zal het Rijksvastgoedbedrijf flexwoningen kopen om door te verkopen aan corporaties, gemeenten en andere potentiële afnemers. Ook zal het Rijksvastgoedbedrijf enkele bestaande en te verwerven panden laten transformeren voor huisvesting statushouders. Verder worden er ook locaties ingericht waar flexwoningen tijdelijk kunnen worden geplaatst en geëxploiteerd. Tot slot zal het Rijk ook een garantieregeling verkennen met gemeenten en woningcorporaties.

Veel geld voor nieuwe woningen, weinig focus op leefbare wijken

Om de wooncrisis te beteugelen was er al een waaier aan verschillende programma’s aangekondigd. Er wordt daarbij vaak naar gemeenten gekeken, maar de uitvoerbaarheid van deze grote ambities staat op het spel door onder andere de stikstofcrisis. 

In de Miljoenennota staat dat wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk een eerste levensbehoefte is. In de maatregelen zien we vooral veel geld voor nieuwe woningen en de infrastructuur, maar nog weinig focus op de leefbare wijken. Wat wel helpt in de betaalbaarheid zijn een verhoging huurtoeslag, huurverlaging voor minima en de afschaffing van de verhuurderheffing.