Een dak boven je hoofd. Voldoende inkomen en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Kinderen die gezond, veilig en zonder achterstand kunnen opgroeien. Het is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving, maar dat is lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Terwijl dat wel kán. Daar geloven we in bij Divosa.

Zeker als we als samenleving onze krachten bundelen, van overheid en maatschappelijke organisaties tot werkgevers en inwoners. Met een hoofdrol voor gemeenten. Daar, in het sociaal domein, maken de leden van Divosa het verschil.

Warme en krachtige vereniging

In de zware crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw raakten veel burgers in de knel. Om hen te helpen richtten achttien gemeentelijke directeuren in 1934 Divosa op. Vandaag de dag zijn vrijwel alle Nederlandse gemeenten lid. Onze leden zijn directeuren en leidinggevenden die actief zijn in het gemeentelijk sociaal domein. Gevoed door jarenlange ervaring, vakmanschap en de praktijk weten ze wat er speelt als het gaat om thema’s als werk, inkomen, schulden en armoede, participatie en (jeugd)zorg. Divosa vertegenwoordigt de belangen van hen bij het rijk. 

We denken vanuit mensen

In het hart van het sociaal domein is Divosa de verbindende kracht tussen de landelijke overheid en gemeenten. We slaan een brug tussen beleid en praktijk en maken ons sterk om de verschillende onderdelen in het sociaal domein met elkaar te verbinden. Het is tweerichtingsverkeer. Concreet: we vertalen landelijk beleid naar de gemeentelijke uitvoering en koppelen de kennis en ervaringen uit de praktijk terug naar het rijk, de VNG en andere landelijke (koepel)organisaties. Het zijn onze leden en hun teams die de ambities in het vaak complexe sociaal domein waarmaken. Altijd met oog voor wat inwoners nodig hebben. Niet denken vanuit regels, maar vanuit mensen.

Wendbaar en ervaren

In het voortdurende contact met leden, hun medewerkers en samenwerkingspartners wordt de schat aan kennis van Divosa alleen maar groter. Veranderingen en vernieuwingen geven ons energie. Met die spirit, een integrale blik en specialistische kennis richten we ons op brede maatschappelijke vraagstukken. Strategisch, tactisch en operationeel. Altijd gericht op een werkbare praktijk voor onze leden. Elke gemeente heeft zijn eigen dynamiek en specifieke context. Wij zorgen dat de stem van al onze leden wordt gehoord. Van grote en van kleine gemeenten. Zodat zij hun werk beter kunnen doen, van elkaar kunnen leren en het allerbelangrijkste: zich kunnen concentreren op hun inwoners.

Huis van het sociaal domein

Divosa is er van en voor leden en hun medewerkers. In alles wat wij doen, is de toegevoegde waarde voor hen leidend. We ondersteunen, verbinden en behartigen hun belangen. Met leden delen we kennis, leren we van elkaar en ontwikkelen we netwerken. Divosa is een warme vereniging waar je je al snel thuis voelt. Niet alleen het lidmaatschap is persoonlijk. Dat gevoel van oprechte aandacht van gelijkgestemden en vertrouwde relaties. Onze leden weten elkaar overal in het land te vinden. De centrale plek voor ontmoeting is ons clubhuis in Utrecht. Het is het kloppend hart van de vereniging, het huis van het sociaal domein. Hier kunnen leden thuiskomen en zich kwetsbaar opstellen. Divosa is hún plek. En dat is het al ruim 85 jaar.