Medewerkers

Peter Benschop

procesmanager Financiën werk en inkomen

Na een aantal jaar bestuurslid bij Divosa te zijn geweest, werk ik nu als procesmanager ad interim aan alle financieel gerelateerde vraagstukken van gemeenten rondom Werk en Inkomen. Die vraagstukken gaan vooral over de verdeling van budgetten die gemeenten krijgen om bijvoorbeeld uitkeringen en re-integratie te betalen.

Hiervoor heb ik 44 jaar bij de lokale overheid gewerkt. De meeste jaren binnen het sociaal domein, maar ook acht jaar als manager Vergunning, Toezicht en Handhaving en adjunctdirecteur bedrijfsvoering. De laatste zeven jaar werkte ik als manager Werk en Inkomen en vanuit die functie ben ik drie jaar actief geweest in het bestuur van Divosa.

In mijn werk staat voor mij één woord centraal: dienstverlening. Bij de gemeente ging het mij altijd om het zijn van een laagdrempelige organisatie, een betrouwbare overheid, en met respect omgaan met inwoners. De kennis die ik in al die jaren heb verzameld wil ik graag inzetten om de dienstverlening vanuit Divosa naar gemeenten verder vorm en inhoud te geven. 

Waar je mij voor kunt bellen

Over alles wat te maken heeft met participatie, inkomen, inburgering en armoede. Maar ook voor specifieke vragen over bijvoorbeeld de uitvoeringskosten P-wet, Verdeelmodel BUIG, Participatiebudget, kosten beschut werk en financiering sociale werkplaatsen.

Foto Peter Benschop