Bestaanszekerheid

Om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en om te werken aan ontwikkeling is bestaanszekerheid essentieel. Bestaanszekerheid is niet alleen de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te wonen, toegang tot betaalbare zorg en de mogelijkheid om een financiële buffer op te bouwen voor onverwachte uitgaven zijn noodzakelijke voorwaarden om de rust en ruimte te vinden die nodig is om je als mens te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving.

Gemeenten zien dat niet alleen mensen met een minimum inkomen maar ook mensen met een hoger inkomen vaker in de problemen komen. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het voor hen lastig om rond te komen. Maar ook complexe toeslagen en een flexibele arbeidsmarkt maken dat huishoudens in de financiële problemen komen. 

Gemeenten vervullen hun rol als vangnet voor inwoners met een laag inkomen. Zij mogen dat niet voor mensen met een hoger inkomen. Daarom willen zij met Rijk en sociale partners samenwerken aan het vergroten van de bestaanszekerheid voor alle huishoudtypes en inkomens.


INHOUDSOPGAVE


Bestaanszekerheid in Nederland

Feiten & cijfers uit 2016-2019

Factsheet bestaanszekerheid

Lees meer over de achtergrond van deze cijfers in: Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is (Divosa, juli 2019)


Actueel

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Bestaanszekerheid fundament voor inclusieve samenleving

Divosa maakt zich zorgen over het toenemend aantal huishoudens dat leeft in armoede of de kans loopt daarin te belanden. Armoede belemmert mensen om een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren en te werken aan hun ontwikkeling.

Onzekerheid over een dak boven je hoofd, eten op tafel, betaalbare en toegankelijk zorg en een sluitend ‘huishoudboekje’ verminderen het welzijn van mensen en beperken de mentale ruimte om een weg uit deze situatie te vinden. Bestaanszekerheid is volgens Divosa daarom het fundament voor een inclusieve samenleving

Probleem groeit

Onderzoek van onder andere het CBS laat zien dat de groep mensen met betaald werk die moeite heeft hun huishoudbegroting rond te krijgen groeit. Leden van Divosa komen deze mensen in hun dagelijkse praktijk tegen, maar zijn meestal niet in de gelegenheid de oorzaken van de problematiek aan te pakken. Belastingwetgeving en de complexiteit van inkomensregelingen en toeslagen zijn namelijk landelijk geregeld.

‘Dweilen met de kraan open’

Divosa agendeert de structurele oorzaken bij kabinet en parlement en dringt aan op extra maatregelen. Dat is nodig omdat armoedebestrijding anders blijft bij ‘dweilen met de kraan open’. Tegelijkertijd stimuleert Divosa haar leden om mensen met een laag inkomen zo goed mogelijk te ondersteunen en biedt hiervoor concrete handvatten en aanbevelingen.

Lees meer in: Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is (Divosa, 2019). In deze publicatie schetst Divosa haar analyse van de problemen rondom bestaanszekerheid in Nederland en denkrichtingen voor een samenhangende aanpak voor de oplossing daarvan. 

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.