Door een wijziging van de gemeentelijke IPS-subsidieregeling is het voor ggz-instellingen tot en met 31 december 2023 mogelijk om aanvragen te doen in het kader van deze regeling. Aanvragen voor 1 januari 2024 komen ten laste van het beschikbare budget van 2023. Door de wijziging vervalt de eerdere uiterste termijn 17 november.

Trajecten waarvoor met terugwerkende kracht aanvragen ingediend worden (waarvan de startdatum niet voor 1 januari 2022 ligt), kunnen niet meer worden ingediend. Deze trajecten hadden uiterlijk 17 november ingediend moeten worden. 

Aangezien er nog steeds voldoende budget voor 2023 voorhanden is, verzoeken we alle gemeenten om deze langere termijn goed te benutten en hiervoor aandacht te vragen bij de samenwerkingspartners. Voor 2024 is er nieuw budget beschikbaar in het kader van deze regeling.

Meer informatie

Contactpersoon

Cris Bergmans

projectcoördinator Hoofdzaak } Werk