De langverwachte ‘subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep’ gaat naar verwachting tussen 15 februari en uiterlijk 1 maart 2023 van start. De regeling omvat ruim 21 miljoen voor IPS-begeleidingstrajecten (Individuele Plaatsing en Steun) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die een bijstandsuitkering ontvangen.

Ggz-instellingen kunnen bij gemeenten aanvragen indienen in 2023 en 2024 voor IPS-begeleiding. Ook de in 2022 gestarte IPS-trajecten kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend voor deze regeling. Divosa gaat gemeenten ondersteunen bij de implementatie.

Extra geld

Het kabinet kondigde in 2021 al aan extra geld beschikbaar te stellen om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij de bemiddeling naar werk. Mensen met een psychische aandoening zijn veel vaker werkloos dan mensen zonder psychische problemen. Veel van hen hebben een uitkering vanuit de Participatiewet en vallen daarmee onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Veel mensen met een psychische aandoening willen en kunnen werken maar hebben daar begeleiding bij nodig. Werk werkt herstelbevorderend en de huidige krappe arbeidsmarkt biedt mogelijkheden voor iedereen die kan werken. Tot nu toe hadden gemeenten geen speciale middelen om deze groep uitkeringsgerechtigden te helpen bij hun zoektocht naar werk. Hierdoor vallen ggz-cliënten vaak buiten de boot bij bemiddeling naar werk door gemeenten. Door extra geld vrij te maken voor IPS-begeleidingstrajecten krijgen gemeenten een middel in handen om ook deze groep mensen aan het werk te helpen. 

Online spreekuur voor soepele implementatie

Om gemeenten te helpen bij de implementatie van de aanvraagprocedure, organiseert Divosa vanuit het project Hoofdzaak Werk drie webinars inclusief online spreekuur op donderdag 15 december, dinsdag 17 januari en donderdag 16 februari. Klantmanagers bij gemeenten en andere betrokkenen bij het toeleiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt kunnen zich hiervoor alvast aanmelden:

Wat vindt Divosa?

Divosa staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. We streven naar een arbeidsmarkt zonder hobbels en schotten tussen regelingen en waar het voor werkgevers eenvoudig is om mensen die langs de kant staan werk te bieden, ook wanneer iemand een psychische kwetsbaarheid heeft. Met IPS-trajecten kunnen gemeenten mensen met een psychische kwetsbaarheid maatwerk bieden om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Divosa is daarom blij dat de minister deze langverwachte subsidieregeling beschikbaar gaat maken voor gemeenten in het eerste kwartaal van 2023. Vanuit het project Hoofdzaak Werk was Divosa nauw betrokken bij het meedenken over de subsidieregeling en nu deze binnenkort beschikbaar komt, wil Divosa de implementatie ervan bij gemeenten in goede banen leiden zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van het beschikbare geld. 

Contactpersoon

Cris Bergmans

projectcoördinator Hoofdzaak } Werk