Het kabinet stelt extra geld beschikbaar om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen bij de bemiddeling naar werk. Het gaat om een subsidie van ruim 21 miljoen voor IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) in 2022 en 2023. Deze week werd de internetconsultatie voor deze subsidieregeling opengesteld voor reacties.

Mensen met een psychische aandoening zijn veel vaker werkloos dan mensen zonder psychische problemen. Veel van hen hebben een uitkering vanuit de Participatiewet en vallen daarmee onder verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Werk als medicijn

Werk kan bijdragen aan het geestelijk herstel van ggz-patiënten. ‘Wie meedoet in de samenleving, voelt zich beter’, aldus minister Schouten. Toch vallen ggz-patiënten vaak buiten de boot bij bemiddeling naar werk door gemeenten. GGZ-instellingen bieden naast zorg ook individuele plaatsing- en steun (IPS) begeleiding waarmee mensen met geestelijke problemen vaak blijvend aan werk worden geholpen. Door extra geld vrij te maken voor deze IPS-begeleidingstrajecten krijgen gemeenten een middel in handen om ook deze groep mensen aan het werk te helpen.

Samenwerking

Minister Schouten bracht onlangs de langverwachte subsidieregeling van IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep in internetconsultatie. ‘Mensen met psychische aandoeningen aan werk helpen lukt veel beter als de gemeenten en UWV met de ggz-partijen samenwerken’, stelt ze in een toelichting. ‘Herstel en re-integratie gaan dan samen op.’

Om de baankansen van mensen met psychische aandoeningen te vergroten, biedt het uitvoeringsproject Hoofdzaak Werk van het convenant Sterk door Werk ondersteuning aan arbeidsmarktregio’s bij de samenwerking tussen ggz-instellingen en UWV en gemeenten.

Wat doet en vindt Divosa?

Divosa is als deelnemer aan het project Hoofdzaak Werk nauw betrokken bij het meedenken over de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep. Divosa werkt samen met de regionale procesregisseurs aan een reactie op de internetconsultatie.

Divosa staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Met IPS-trajecten kunnen gemeenten mensen met een psychische kwetsbaarheid maatwerk bieden om mee te doen op de arbeidsmarkt. Divosa is daarom verheugd dat de minister deze langverwachte subsidieregeling beschikbaar gaat maken voor gemeenten.