Koning Willem-Alexander heeft zich vandaag tijdens een werkbezoek aan Rotterdam laten informeren over het programma Simpel Switchen. Hij kreeg een rondleiding op een werkbedrijf van Pameijer, een organisatie die hulp geeft aan mensen bij wie meedoen in de samenleving niet vanzelf gaat. Onder de aanwezigen was Divosa-voorzitter Erik Dannenberg, die ervoor pleitte om de stap van uitkering naar werk en andersom met begeleiding makkelijker te maken.

Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Vanuit dagbesteding kunnen mensen met een beperking eenvoudig een vorm van werk doen, zonder dat ze het risico lopen hun financiële zekerheden kwijt te raken. Sinds 2019 zijn Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en vele professionals in de uitvoering actief met Simpel Switchen.

Betaalde baan

Koning Willem-Alexander en minister Schouten (Participatie) werden ontvangen op leerwerkplek de State Hillegersberg van Pameijer. Ze spraken er met een cliënt die vanuit de dagbesteding de overstap maakte naar een werkervaringsplaats, en van daaruit doorstroomde naar een betaalde baan bij een architectenbureau. Daar werkt hij nog steeds, tot zijn volle tevredenheid. Hij krijgt steun van een jobcoach en van zijn werkgever, die als er iets is altijd contact kan leggen met Pameijer.

Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, in gesprek met koning Willem-Alexander en minister Carola Schouten

Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, in gesprek met koning Willem-Alexander en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)

Verbinding

De koning en de bewindsvrouw spraken tijdens het bezoek ook met medewerkers van zorgaanbieders Pameijer, Pluryn, Cordaan en vertegenwoordigers van Divosa, Ieder(in), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de gemeenten Rotterdam en Amsterdam en enkele werkgevers van mensen met een beperking.

Divosa-voorzitter Erik Dannenberg zette uiteen hoe de drempelloze doorstroom eruit moet zien voor ondersteuning vanuit Wmo-dagbesteding, bijstand en re-integratieondersteuning vanuit de Participatiewet. Dat deed hij met behulp van een klein trapje dat hij had meegenomen en waarin de drempels van uitkering naar werk worden uitgebeeld.

Dannenberg benadrukte dat een betere samenwerking tussen de ministeries van VWS (dagbesteding) en SZW (werk en inkomen) en het grijze gebied daartussen noodzakelijk is, met een gestroomlijnde financieringssystematiek. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen zich veilig kunnen ontwikkelen, zo zei hij.

Succes

Volgens minister Schouten is Simpel Switchen een succes. Gemeenten zijn er ook enthousiast over, maar we zijn er nog niet, zo schreef de minister vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer. De overstap naar een vorm van werk of meedoen in de samenleving is niet altijd eenvoudig. Dat komt onder meer door de complexe regelgeving.

Er lopen nu diverse initiatieven die Simpel Switchen verder moeten stroomlijnen. Er zijn al een aantal aanpassingen in wet- en regelgeving aangekondigd, waaronder het Besluit advisering beschut werk en Participatiewet in balans. Divosa en de minister onderstrepen het belang van het betrekken van ervaringsdeskundigen in het verder ontwikkelen van beleid, zowel op Rijksniveau als in de uitvoering.

Contactpersoon

Luciënne Middelhof

procesmanager en programmamanager leren en ontwikkelen