Simpel Switchen in de Participatieketen

Wie een stap zet van uitkering naar werk of vice versa, kan in een lastige situatie terechtkomen. Met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ willen Divosa en het ministerie van SZW een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te versoepelen. Dan kan het gaan om inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk, of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk.
 


Inhoudsopgave

SIMPEL SWITCHEN IN EEN OOGOPSLAG

Infographic

Klik op de illustratie voor de interactieve infographic.

Simpel Switchen op de kaart

Met Simpel Switchen zetten we een beweging op gang om overgangen in de participatieketen te versoepelen. Al veel gemeenten hebben zich aangesloten; ons doel is dat álle gemeenten Simpel Switchen. Wil jij weten wat andere gemeenten doen op het gebied van Simpel Switchen? Neem dan een kijkje op de kaart.

Naar inhoudsopgave


Over het project

Simpel Switchen

Simpel Switchen:

  • zet een beweging in gang om knelpunten die inwoners ervaren écht aan te pakken: door goede praktijken te delen, door nieuwe oplossingen te ontwikkelen én door naar wet- en regelgeving te kijken.
  • creëert een uniek, gezamenlijk momentum: nog niet eerder was er onder de betrokken organisaties zo’n bereidheid om de eigen werkwijzen, processen en wet- en regelgeving kritisch te bekijken en aan te passen.
  • zet de inwoner steeds centraal: het gaat echt over wat die nodig heeft om zich soepel door de participatieketen heen te bewegen, daarop moeten we met elkaar onze werkwijzen, processen en wet- en regelgeving afstemmen.

De metafoor van de trap 

Om snel te kunnen vertellen waar Simpel Switchen over gaat, gebruiken we vaak de metafoor van de trap. Hiervoor is de onderstaande korte animatie ontwikkeld. 

Kamerbrief start Simpel Switchen (2018)

Staatssecretaris van SZW Tamara van Ark stuurde eind 2018 de brief Simpel Switchen in de Participatieketen naar de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft zij langs welke vier sporen zij de verschillende overgangen van niet werken naar beschut werk of van een bijstandsuitkering naar deeltijdwerk wil verbeteren en versoepelen:

  1. Vanuit de uitkering werken - en weer terugvallen
  2. Beter inzicht in de gevolgen van beginnen met werken
  3. Meedoen op de best passende plek
  4. Continuïteit in begeleiding en integrale ondersteuning

Divosa richt zich op spoor 1 en 2, SZW op spoor 3 en 4. Samen zorgen we voor de verbinding van de 4 sporen.

Lees de brief: Kamerbrief project Simpel Switchen in de Participatieketen (Rijksoverheid, december 2018)

Kamerbrief voortgang Simpel Switchen (2019)

Op 20 november 2019 stuurde staatssecretaris Van Ark (SZW) een brief aan de kamer over de voortgang van Simpel Switchen in de Participatieketen (Rijksoverheid, november 2019)

Kamerbrief voortgang Simpel Switchen (2020)

Op 9 november 2020 stuurde staatssecretaris Van 't Wout (SZW) een brief aan de kamer over de voortgang van Simpel Switchen in de Participatieketen (Rijksoverheid, november 2020)

Naar inhoudsopgave


Actueel 

Nieuwsbrieven

Regelmatig brengen we nieuwsbrieven uit over Simpel Switchen om wat interessant en relevant is te delen. Denk bijvoorbeeld aan uitnodigingen voor sessies, nieuwe producten, inzichten van vakgenoten, ervaringsverhalen en andere zaken die kunnen helpen bij het bevorderen van Simpel Switchen in de praktijk.  

Nieuwsbrieven 2021: 

Nieuwsbrieven 2020: 

Blijf op de hoogte

Bekend met de opgaven en overgangen die centraal staan in Simpel Switchen? Graag op de hoogte blijven? Meld je dan als geïnteresseerde, ontvang de nieuwsbrief en haak aan bij Simpel Switchen!

Ja, ik meld me aan

Naar inhoudsopgave


producten

Toolkit Parttime Werk

In Nederland starten jaarlijks tienduizenden mensen met parttime werken naast hun uitkering. Zij ervaren vaak onrust over hun nieuwe – onzekere – financiële situatie. Voor gemeenten is het verrekenen van parttime inkomsten naast een uitkering vaak bewerkelijk en tijdrovend. De Toolkit Parttime Werk biedt gemeenten manieren om samen met de inwoner de overgang van uitkering naar parttime werk te versoepelen.

Toolkit Snelle Aanvraag - Snel Besluit

Toolkit Snelle Aanvraag - Snel Besluit

Iedereen is erbij gebaat als het proces van het aanvragen van een uitkering zo snel en soepel mogelijk verloopt. De toolkit Snelle Aanvraag – Snel Besluit helpt gemeenten dat proces vorm te geven. De toolkit is praktisch, blijft binnen de kaders van de Participatiewet en waarborgt de rechtmatigheid. Open de toolkit in Acrobat Reader, Chrome of Internet Explorer/Edge voor de volledige functionaliteit.

Uitkering naar werk - berekenaar 

De rekentool geeft gemeenten en mensen met een uitkering inzicht in wat de gevolgen voor hun inkomen zijn als zij vanuit een uitkering (meer) gaan werken. De rekentool is ontwikkeld door Nibud vanuit het project Simpel Switchen in de Participatieketen.

Belevingsmodule Nick

Veel mensen verliezen op dit moment hun baan. Een van hen is het fictieve maar waarheidsgetrouwe personage Nick. Hij is met plezier beveiliger maar komt thuis te zitten. Zie hier wat voor impact dit heeft op Nick!

Loontwerken.nu is onderdeel van het UWV-subsidieonderzoek ‘Als verrekenen een beperking is’, uitgevoerd door Muzus en Optimalistic, in samenwerking met het UWV, Ministerie van SZW en verschillende gemeenten. De verhaallijn van Nick is ontwikkeld in opdracht van Simpel Switchen.

Werkblad Goed Geregeld Gesprek

Het Goed Geregeld Gesprek is een gesprek over inkomen en uitkering. Een stap naar werk brengt vaak veel vragen met zich mee. Wat betekent het voor mijn uitkering? Wanneer krijg ik hoeveel geld? Waar moet ik rekening mee houden? Het Goed Geregeld Gesprek helpt inwoners en professionals aan antwoorden op deze vragen over de gevolgen van een stap naar werk vanuit een uitkeringssituatie.

Serious game: 1 uur in de bijstand


Hoe voelt het om in de uitkering te zitten? Wat doe je als je opeens in de schulden raakt? En hoe zou die ervaring jouw beslissingen in je werk beïnvloeden? Meld je aan en speel mee met de serious game van Simpel Switchen! Een ervaring die nog lang zal rondspoken in je hoofd.

In voorbereiding

Op dit moment bereiden we een aantal producten voor om Simpel Switchen in de praktijk te bevorderen. Voor zulke producten in voorbereiding geldt dat het natuurlijk heel waardevol is als gemeenten ze alvast (pre)testen. Zo kunnen we ze goed (door)ontwikkelen en aansluiten op de uitvoeringspraktijk. Interesse om dat eens te doen? Neem dan contact met ons op via info@simpel-switchen.nl.  

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Een veilige basis

Divosa vindt dat er alles aan moet worden gedaan, door het kabinet én gemeenten, om mensen die zich willen ontwikkelen een veilige basis te bieden. Te vaak kiezen mensen met een (bijstands)uitkering die aan de slag willen nog voor de zekerheid van weinig in plaats van voor de kans op beter. Zij zijn enorm gebaat bij een voorspelbaar inkomen en een soepele verrekening van het zelf verdiende loon met een gedeeltelijke uitkering. En voor hen die de stap naar volledige uitstroom zetten, is het ontzettend belangrijk om te weten dat er ook een weg terug is, als het toch niet lukt om aan het werk te blijven.

Begeleiding op meerdere levensterreinen

Voor mensen die een uitkering combineren met andere ondersteuning, is veiligheid nog belangrijker. Voor wie vanuit de AWBZ de stap zet naar beschut werk en voor de Wajonger die gaat werken bijvoorbeeld. Voor hen verandert er veel meer in hun leven en is begeleiding op meerdere levensterreinen onmisbaar.

Wat doet Divosa?

Simpel Switchen tussen bijstandsuitkering en werk

Op allerlei plekken in het land laten gemeenten en uitvoeringsorganisaties nu al zien hoe overgangen soepeler en simpeler kunnen. Die beweging vinden het Ministerie van SZW en Divosa belangrijk. We startten met een project rondom overgangen tussen bijstandsuitkering en werk, maar zien ook echt de samenhang met andere levenssferen van klanten. We doen dit samen met onder meer UWV, VNG, SAM (voorheen de BvK) en het Inlichtingenbureau. De beweging wordt daarmee voortdurend breder en groter.

Divosa Verbeterscan

Scan en verbeter je proces rond parttime werk

Parttime werk in de bijstand biedt veel voordelen: de stap naar volledige uitstroom wordt kleiner en de uitkeringsprijs wordt lager. En klanten doen werkervaring op. Tegelijkertijd ervaren klanten financiële en administratieve drempels. Wat kun je als gemeente in je processen veranderen om parttime werk voor bijstandsgerechtigden toegankelijker en prettiger te maken? Wat kun je daarbij leren van andere gemeenten? In de Divosa Verbeterscan wordt jouw gemeente in drie dagen gescand en ondersteund bij het opzetten van een verbeterplan. Lees hier hoe we dat doen.

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.