Simpel Switchen in de Participatieketen

Ieder mens wil iets maken van z’n leven. Zich ontwikkelen. Voor die ontwikkeling is een gevoel van veiligheid essentieel. Dan helpt het als je zeker bent van een stabiel inkomen. Als je eerst kunt uitproberen of je die ‘sprong in het diepe’ wel aankunt. En dat, als het toch niet lukt, de weg terug niet is afgesloten.

Met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ willen Divosa en het ministerie van SZW een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te versoepelen. Dan kan het gaan om inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk, of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk.

Simpel Switchen zet een beweging in gang om knelpunten die klanten bij deze overgangen ervaren écht aan te pakken. Dat doen we door goede praktijken te delen, door nieuwe oplossingen te ontwikkelen én door wet- en regelgeving aan te passen waar nodig.

Simpel Switchen creëert hiervoor een uniek momentum: nog niet eerder was er onder betrokken ketenpartners zo’n bereidheid om de eigen werkwijzen, processen en wet- en regelgeving kritisch onder de loep te nemen en aan te passen waar nodig. De klant staat daarbij steeds centraal. 

Simpel Switchen zet dat wat de klant nodig heeft om zich soepel door de participatieketen heen te bewegen voorop, en gaat ervan uit dat werkwijzen, processen en wet- en regelgeving daarop moeten zijn afgestemd.


Inhoudsopgave

De 4 sporen van Simpel Switchen

Staatssecretaris van SZW Tamara van Ark stuurde eind 2018 de brief Simpel Switchen in de Participatieketen naar de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft zij langs welke vier sporen zij de verschillende overgangen van niet werken naar beschut werk of van een bijstandsuitkering naar deeltijdwerk wil verbeteren en versoepelen:

  1. Vanuit de uitkering werken - en weer terugvallen
  2. Beter inzicht in de gevolgen van beginnen met werken
  3. Meedoen op de best passende plek
  4. Continuïteit in begeleiding en integrale ondersteuning

Divosa richt zich op spoor 1 en 2, SZW op spoor 3 en 4. Samen zorgen we voor de verbinding van de 4 sporen.

Lees de brief: Kamerbrief project Simpel Switchen in de Participatieketen (Rijksoverheid, december 2018)


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Inspiratielab on Tour

Het inspiratielab gaat on tour. In navolging van het inspiratielab op 7 juni gaan we op bezoek bij gemeenten en UWV-vestigingen om te kijken hoe zij knelpunten in de participatieketen creatief aanpakken. Iedereen is immers gebaat bij een stabiele financiële situatie.

Meer informatie: Inspiratielab on Tour

 

Aftrap Simpel Switchen in de Participatieketen

Ruim 80 managers, beleidsmedewerkers en professionals van gemeenten, ketenpartners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezochten op 7 juni het Inspiratielab Simpel Switchen. De bijeenkomst is de kick-off van de gezamenlijke aanpak van Divosa en het ministerie op spoor 1 en 2 van Simpel Switchen: deeltijdwerk en tijdelijk werken vanuit de bijstand.

Lees het verslag: Inkomenszekerheid en persoonlijk contact als voedingsbodem voor meedoen (Divosa, juni 2019)

Het laatste nieuws

Er zijn geen (relevante) nieuwsberichten gevonden.

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Een veilige basis

Divosa vindt dat er alles aan moet worden gedaan, door het kabinet én gemeenten, om mensen die zich willen ontwikkelen een veilige basis te bieden. Te vaak kiezen mensen met een (bijstands)uitkering die aan de slag willen nog voor de zekerheid van weinig in plaats van voor de kans op beter. Zij zijn enorm gebaat bij een voorspelbaar inkomen en een soepele verrekening van het zelf verdiende loon met een gedeeltelijke uitkering. En voor hen die de stap naar volledige uitstroom zetten, is het ontzettend belangrijk om te weten dat er ook een weg terug is, als het toch niet lukt om aan het werk te blijven.

Begeleiding op meerdere levensterreinen

Voor mensen die een uitkering combineren met andere ondersteuning, is veiligheid nog belangrijker. Voor wie vanuit de AWBZ de stap zet naar beschut werk en voor de Wajonger die gaat werken bijvoorbeeld. Voor hen verandert er veel meer in hun leven en is begeleiding op meerdere levensterreinen onmisbaar.

Wat doet Divosa?

Simpel Switchen tussen bijstandsuitkering en werk

Op allerlei plekken in het land laten gemeenten en uitvoeringsorganisaties nu al zien hoe overgangen soepeler en simpeler kunnen. Die beweging vinden het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Divosa belangrijk. We starten nu met een project rondom overgangen tussen bijstandsuitkering en werk, maar zijn niet blind voor de samenhang met andere levenssferen van klanten. We doen dit samen met onder meer UWV, VNG, BvK en het Inlichtingenbureau. De beweging zal dus al snel breder en groter worden.

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Inspiratielab on Tour