Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de taakstellingen voor beschut werk voor 2023 gepubliceerd. Daarin staat hoeveel beschutte werkplekken iedere gemeente dit jaar zou moeten realiseren.

De nieuwe taakstelling heeft ook effect op de door het Rijk beschikbaar gestelde begeleidingsbudgetten. 

Informatie

Contactpersoon

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt