De subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep is vandaag in werking getreden. Binnen deze regeling kan subsidie voor een IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun) worden aangevraagd door ggz-instellingen bij de gemeente waar iemand woont. Na goedkeuring van de gemeente zal UWV het traject inkopen bij de betreffende ggz-instelling.

Zo'n aanvraag wordt gedaan door een ggz-instelling voor een cliënt met een psychische kwetsbaarheid die gemotiveerd is om (weer) aan het werk te gaan. Cliënten krijgen een twee of driejarig IPS-traject aangeboden bij hun zoektocht naar, en behoud van werk.

Divosa presenteert vandaag een nieuw werkproces en een aangepast aanvraagformulier voor deze langverwachte IPS-subsidieregeling.

Geldigheid

Omdat de regeling niet meer in 2022 in werking kon treden, is de looptijd van de huidige regeling aangepast tot het einde van dit kalenderjaar. Hierdoor is een deel van het budget weggevallen. Voor de regeling was een totaalbedrag van 21,5 miljoen euro toegezegd dat voor de helft door het Rijk wordt vrijgemaakt en de andere helft door een collectieve uitname uit het Gemeentefonds. Het kabinet streeft ernaar in de voorjaarsbegroting volledige dekking voor de eerder toegezegde 10,75 miljoen te regelen. Daarna kan de looptijd van de regeling worden uitgebreid naar 2024. 

Workaround

Ook in de technische afhandeling tussen gemeenten en UWV zit een tijdelijke kink in de kabel waardoor UWV alleen aanvragen van gemeenten kan accepteren en niet de aanvragen van samenwerkingsverbanden van gemeenten. Voor uitvoeringsorganisaties van samenwerkende gemeenten heeft Divosa daarom een tijdelijke workaround ontwikkeld, zodat uitvoeringsorganisaties toch aanvragen kunnen indienen. 

Wat vindt Divosa?

Divosa is blij dat de subsidieregeling na een flinke vertraging alsnog van kracht wordt en heeft zich sterk gemaakt door de regeling en de uitvoering daarvan met SZW, UWV, gemeenten en andere betrokken organisaties voor te bereiden op de inwerkingtreding van 1 maart 2023. De regeling geeft gemeenten meer mogelijkheden om in samenwerking met ggz-instellingen mensen met een psychische kwetsbaarheid op maat te ondersteunen naar betaald werk en bij het behoud hiervan.  

Divosa betreurt het dat de regeling vooralsnog een looptijd heeft van een jaar en dat het door het Rijk toegezegde budget nog niet volledig beschikbaar is. Daarnaast is het vervelend dat gemeentelijke uitvoeringsorganisaties niet rechtstreeks de aanvragen kunnen indienen bij UWV. Divosa hoopt dat de regeling zo snel mogelijk wordt aangepast en het toegezegde bedrag alsnog volledig beschikbaar wordt gesteld. 

Zie ook