De handreiking Verrekenen inkomsten uit parttime ondernemerschap is nu beschikbaar op divosa.nl. De handreiking van Simpel Switchen ondersteunt gemeenten bij een regeling voor parttime ondernemen vanuit de bijstand. Bij deze regeling vult de gemeente het inkomen aan met een bijstandsuitkering. En dat stelt gemeenten voor uitdagingen. Want hoe verreken je het inkomen? Hoe ga je om met de complexe regels van de Belastingdienst? En hoe bied je de juiste begeleiding? De handreiking geeft antwoorden op deze vragen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Voor veel uitkeringsgerechtigden blijkt het een te grote stap om vanuit de bijstand direct fulltime aan het werk te gaan. Met een regeling voor parttime ondernemen (pto) kunnen zij een paar uur in de week aan de slag als zzp’er, bijvoorbeeld door online les te geven of honden uit te laten. Op deze manier kunnen zij ontdekken of het ondernemerschap bij hen past en werkervaring en contacten opdoen.

Parttime ondernemen steeds actueler

De inkomensstabiliteit van veel mensen staat onder druk. De groep mensen die haar inkomen niet alleen uit loondienst haalt, groeit. Parttimebanen, flexibel werk en combinaties van werken en ondernemen zijn aan de orde van de dag. Daarmee wordt het onderwerp parttime ondernemen voor gemeenten steeds actueler.

In de meeste gemeenten is er beleid of een regeling voor parttime ondernemen. Hoeveel aandacht de regeling krijgt en hoe uitgebreid de aanpak beschreven staat, wisselt sterk per gemeente.

Wat staat er in de handreiking?

De handreiking beschrijft wat parttime ondernemen inhoudt en wat de belangrijkste verschillen zijn met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Daarnaast schetst de handreiking een beeld van de doelgroep, beschrijft het de stappen in het traject die je als gemeente idealiter doorloopt en deelt het belangrijkste bevindingen van zowel gemeenten als inwoners.

Informatie 

Contactpersoon

Kim Kruisdijk

procesmanager Bestaanszekerheid, flexibele arbeidsmarkt, ondernemen en experimenten