Divosa heeft vanuit het gemeentelijke uitvoeringsperspectief aandacht gevraagd voor een drietal moties, die deze week in de Tweede Kamer in stemming kwamen. Gemeenten zien veel meerwaarde bij deze moties, omdat de huidige regelingen en stelsels haaks staan op het creëren van bestaanszekerheid en inwoners vaak meer in de problemen komen. Divosa vindt dat er meer samenhang tussen de regelingen moet komen, dat maakt het werk voor uitvoerders veel efficiënter.

Kostendelersnorm

In een brief aan de Kamer riep Divosa onder meer op om steun te geven aan een motie die de kostendelersnorm afschaft. Deze norm bepaalt dat mensen op hun uitkering worden gekort, wanneer ze met meer mensen onder een dak wonen. En dat terwijl het delen van een woning ook maatschappelijke voordelen heeft: inwoners kunnen zo mantelzorg geven en het haalt de druk van de woningmarkt. Tijdens de stemming in de Kamer werd de motie verworpen.

Incasso

De tweede motie, die voorziet in een nieuw incassostelsel, werd wel aangenomen. In het huidige stelsel lopen kleine openstaande bedragen heel snel op naar onoverzichtelijke, grote schulden. In plaats van betaalgedrag te stimuleren, wordt bestaansonzekerheid gecreëerd. Dit is wat we juist niet willen. De verandering hoe we naar betaalgedrag en schulden kijken, begint bij u, schrijft Divosa in een brief aan de Tweede Kamer.

Vermogensgrens

De derde motie vraagt de vermogensgrenzen bij het innen van lokale belastingen gelijk te trekken met die van de Participatiewet. Deze motie is aangehouden. Nu zijn de vermogensgrenzen bij lokale belastingen lager, waardoor inwoners minder snel in aanmerking komen voor kwijtschelding. Ook hier wordt gemeten met twee maten, schrijft Divosa. Aan de ene kant wordt het toegejuicht dat mensen een buffer hebben om onvoorziene kosten te kunnen maken. Tegelijk wordt diezelfde buffer afgestraft bij het loket van kwijtschelding.

Contactpersoon

Erika Dekens

procesmanager Bestaanszekerheid en Schulden