Het kabinet trekt structureel 35 miljoen euro uit om de uitvoering van sociaal ontwikkelbedrijven op een hoger plan te tillen. Op die manier moeten meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk worden geholpen. Het voorstel van het kabinet moet op termijn, naast 30.000 beschutte werkplekken, 10.000 banen opleveren voor inwoners die nu nog niet bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. Divosa spreekt van een belangrijke eerste stap naar een meer inclusieve arbeidsmarkt, waarbij meer mensen meedoen.

Het kabinet reageert hiermee op een advies dat Berenschot eerder dit jaar heeft opgesteld over sociaal ontwikkelbedrijven. Daaruit komt naar voren dat er in de uitvoering nog de nodige knelpunten zijn, waardoor het soms moeilijk is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Daarnaast wordt de financiering van de Participatiewet als complex ervaren. Verder kan het bereik van de doelgroepen beter: een kleine 36.000 mensen valt nu buiten de boot. Berenschot doet in het advies een reeks aanbevelingen, waarvan het kabinet er nu een overneemt.

Extra financiën 

Gemeenten krijgen structureel 35 miljoen voor een infrastructurele opslag, waarmee meer passend werk kan worden georganiseerd. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Voor de periode 2025 -2034 krijgen ze bovendien een tegemoetkoming in de kosten om de uitvoering te verbeteren. Hier is in totaal 318 miljoen mee gemoeid. Voor volgend jaar is eenmalig 64 miljoen beschikbaar om de financiële problemen van sociaal ontwikkelbedrijven op te lossen. Daarnaast wil de minister dat beschut werk vanaf 2025 op basis van realisatie gefinancierd gaat worden. Nu krijgen gemeenten nog financiële middelen voor een vast aantal plekken, wat per jaar oploopt. Er komt een ondersteuningsprogramma waarbij het ministerie samenwerkt met VNG, Cedris en Divosa.

Mooie eerste stap

Het is ongebruikelijk dat er nog extra uitgaven worden gedaan door een demissionair kabinet, dus in die zin is het goed nieuws, vindt Divosa. Het creëren van 10.000 banen is op zichzelf mooi, maar daarmee zijn we er nog niet. De omvang van de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is groter dan dit en het aantal extra banen zou eigenlijk moeten oplopen naar minimaal 30.000. Het kabinet heeft daar wel naar gekeken, maar die variant blijkt te duur. Daarnaast vraagt Divosa de minister om de maatregel over de financiering op basis van realisatie van beschut werk wat later in te voeren, zodat gemeenten de ruimte hebben om de achterstand in te halen. Met de stappen die het kabinet nu neemt, gaat Divosa graag aan de slag.

Contactpersoon

Chris Wallis

procesmanager Werk, participatie en arbeidsmarkt