Sinds 2022 werken de VNG, NVVK, CBS en Divosa samen in het project ‘Datadelen op armoede en schulden’ (DDAS). De inventarisatiefase is afgerond. Besloten is dat het CBS gestandaardiseerde data over armoede en schulden op een uniforme wijze zal gaan verzamelen en ontsluiten. Het streven is begin 2024 te starten met de implementatie. 

In DDAS staan drie doelen centraal:

  1. Standaardisering van (de uitvraag van) data op het gebied van armoede en schulden (definities gelijktrekken).
  2. Optimalisering van (de uitvraag van) data op het gebied van armoede en schulden (alleen uitvragen wat nodig is).
  3. Flexibilisering van data op het gebied van armoede en schulden (data zijn voor meerdere doelen te gebruiken). 

Door automatisering worden gemeenten ontlast, omdat gegevens niet meer handmatig ingevoerd hoeven te worden. Daarnaast zorgt het voor een betere kwaliteit van informatie; de gegevens over armoede en schulden worden eenduidiger. Hierdoor is het eenvoudiger om een landelijk beeld te krijgen waarop gemeenten bijvoorbeeld hun beleidsvorming en beleidsontwikkeling  af kunnen stemmen. Ook zijn vergelijkingen tussen gemeenten beter te maken.

Implementatie

De inventarisatiefase van het traject is inmiddels afgerond. Verschillende manieren waarop op een uniforme wijze gestandaardiseerde schuldendata van gemeenten bij elkaar kunnen worden gebracht, zijn verkend en uitgewerkt. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de gegevens via het CBS te ontsluiten.

Het streven is om begin 2024 van start te gaan met de implementatie. De standaardisering van definities op het gebied van schuldendata wordt dan verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal worden gewerkt aan de standaardisering en vereenvoudiging van de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en het CBS. Hierbij wordt begonnen met gegevens over de dienstverlening van schuldhulpverlening (aantal klanten, type trajecten, hoogte bedragen, doorlooptijden, uitgaven). Parallel hieraan wordt bekeken of dezelfde werkwijze mogelijk en wenselijk is voor gegevens over het gemeentelijke armoedebeleid en vroegsignalering.

De standaardisering van de data en optimalisering van de dataverzameling is complex. Naar verwachting duurt de implementatie ongeveer twee jaar.

Denk jij mee?

In de eerste periode van de implementatiefase gaan we aan de slag met de standaardisering van definities op het gebied van schuldendata. We vragen een aantal gemeenten, kredietbanken en softwareleveranciers om mee te denken. Het doel is om de gestandaardiseerde uitvragen die hieruit voortkomen te (laten) verwerken in de softwarepakketten van schuldhulpverlening.

Wil jij ook meedenken? Neem dan contact op met Anna van der Schors, procesmanager Data en onderzoek bij Divosa, e-mail aschors@divosa.nl.

Wat betekent DDAS voor de Divosa Benchmark Armoede & Schulden? 

Ook voor deelnemers aan de Divosa Benchmark Armoede & Schulden is DDAS zeer waardevol. DDAS zorgt op termijn voor uniformiteit van gegevens, waardoor de vergelijking van resultaten tussen gemeenten betrouwbaarder wordt. Bovendien zal het minder tijd kosten om gegevens voor de benchmark in te voeren, omdat dit door de toekomstige automatisering niet meer handmatig hoeft.

Kijk voor meer informatie over de Divosa Benchmark op  divosa-benchmark.nl.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Anna van der Schors, e-mail aschors@divosa.nl.

Anna van der Schors

procesmanager Data en onderzoek