De cao Sociale werkvoorziening (SW) en de cao Aan de Slag voor volgend jaar zijn definitief. De betrokken leden hebben ingestemd met de afspraken die vorige maand werden gemaakt. De nieuwe cao's vergroten de bestaanszekerheid van inwoners en bieden kansen voor inwoners die nog niet aan de slag zijn. 

Onder de twee cao’s vallen 75.000 werknemers. Veel van hen zitten op het wettelijk minimumloon, dat dit jaar met 13,6% is gestegen. Veel salarisschalen zijn daardoor ingehaald en dat wordt nu gerepareerd.

De financiering van de afspraken is nog wel een punt van zorg. Gemeenten hebben de VNG wederom opgeroepen om bij het Rijk te blijven aandringen op structurele financiële compensatie van de kosten, ook met terugwerkende kracht. Ook de andere werkgeverspartij Cedris vindt dat het Rijk nu aan zet is.

Meer informatie