‘Er zijn veel statushouders met ambitie, ideeën en vaardigheden. We hebben hen hard nodig in Nederland. Dat niet alleen, ze verdienen een mooie toekomst.’ Aldus Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze is door Divosa uitgenodigd bij een leerbijeenkomst over duale trajecten in de inburgering.

De demissionair minister spreekt deze 14 september zo’n zestig professionals die nauw betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet inburgering 2021 over de aanpak in hun regio. Aanwezig zijn onder andere taalscholen, leerwerkbedrijven, klantmanagers van gemeenten en casemanagers van het COA. Ook inburgeraars delen hun ervaringen. De ambitie is groot. Van Gennip: ‘We zien dat minder dan 50% van de statushouders een baan heeft, en 90% daarvan heeft geen vaste baan, maar wisselende baantjes. Dat moet echt anders.’

Demissionair minister Van Gennip spreekt de inburgeraars en professionals toe. Fotograaf: Nadine van den Berg

Beter leren

Alle zes de inburgeraars die hun verhaal doen combineren het leren van de taal met (vrijwilligers)werk. De een helpt mensen met het bijhouden van de tuin, een ander werkt als tolk en weer een ander bakt pannenkoeken samen met ouderen. ‘In de praktijk kan ik de taal snel en beter leren.’ Een ander voegt hieraan toe: ‘Het is leuk om met beide tegelijk bezig te zijn. Ik kom zo onder de mensen en verbeter mijn Nederlands. Taal is de sleutel om het land te leren kennen.’ 

Dagimpressie, ook te zien in hoge resolutie (pdf-bestand). Gemaakt door: Getekend Verslag

Veel tegelijkertijd

Een groot doek achter Karien van Gennip staat vol met illustraties en quotes. Twee tekenaars zijn de hele middag bezig geweest om de bijeenkomst vast te leggen. Wat valt de demissionair minister op? ‘Ik lees hier: te veel op werk richten. Ja, dat kan een probleem zijn. Dat mensen geen tijd hebben om in te burgeren omdat ze moeten werken. Of juist andersom, dat mensen geen tijd hebben om te werken omdat ze taallessen volgen.’ Vooral dat laatste komt vaak voor, leert een peiling onder de aanwezigen. ‘De tijd dat de lessen gegeven worden, komt voor een werkgever vaak niet uit,‘ licht iemand toe. 

Het is een veelgehoord knelpunt deze middag. Eén van de inburgeraars geeft aan: ‘De inburgering is erop gericht om werk te vinden. Ik heb een bedrijf gevonden dat mijn opleiding wil betalen. Maar die opleiding is overdag, mijn taallessen ook. Gelukkig heeft mijn contactpersoon bij de gemeente kunnen regelen dat ik toch met de opleiding kan starten.’

De inburgeraars en professionals gaan tijdens workshops in groepjes met elkaar in gesprek over inburgering. Fotograaf: Nadine van den Berg

Oplossingen komen er ook uit de groep: ‘In onze regio bieden we alleen van 9 tot 5 lessen aan,’ zegt een van de deelnemers. ‘Waarom vragen we docenten niet in de avond te werken? Misschien dat het zelfs bijdraagt aan een oplossing voor het tekort aan NT2 docenten. Er zullen toch ook docenten zijn die juist dan willen werken, maar die nu níet werken omdat er geen avondlessen zijn.’

Aan het eind van de middag heeft Karien van Gennip nog een boodschap voor de professionals: ‘Jullie doen zo belangrijk werk om statushouders een kans te geven in Nederland. Om hen hun droombaan te laten vinden. Dank jullie wel.'

Duale trajecten in de Wet inburgering 2021

In het inburgeringsstelsel gaat het leren van de taal hand in hand met participeren. In alle leerroutes is activering en participatie een expliciet doel. In de Z-route is het zelfs verplicht om 800 uur te besteden aan participatieactiviteiten. Dit kan op verschillende manieren. Een deel van de inburgeringsplichtigen kan snel instromen op de arbeidsmarkt, voor anderen leveren het opdoen van werkervaring, stage, vrijwilligerswerk, arbeidsmarktoriëntatie en het volgen van trainingen en opleidingen een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het vinden van (betaald) werk.

Community’s of Practice

De bijeenkomst brengt professionals uit heel Nederland bij elkaar. Met de bedoeling om te verbinden organiseerden de Community’s of Practice (CoP) Noordoost-Nederland, Midden Limburg, Zeeland en Foodvalley de middag. De vier CoP’s houden zich allemaal bezig met duale trajecten.

Divosa faciliteert in totaal twaalf van deze Community’s of Practice Inburgering, waar in totaal zo’n tweehonderd uitvoerders van de Wet inburgering 2021 aan meedoen van meer dan honderd verschillende organisaties. De opzet en uitvoering van inburgering verbeteren als gemeenten en samenwerkingspartners met en van elkaar leren. De leeropbrengsten deelt Divosa met gemeenten, ketenpartners en het Rijk.

Meer informatie

Contactpersoon