Om de problemen voor een groep alleenverdieners tijdelijk op te lossen is er voor gemeenten een handreiking opgesteld. Daarmee kunnen ze deze inwoners nu al helpen, zodat zij niet onder het bestaansminimum komen. Het ministerie van SZW heeft de handreiking door Stimulansz laten opstellen. Divosa heeft eraan meegewerkt. De handreiking is een groeidocument. Er volgt binnenkort een aangevulde versie.

 ga naar de handreiking Alleenverdieners-problematiek

De problemen waar deze groep alleenverdieners tegenaan lopen, spelen al jaren. Het gaat om inwoners die meerdere inkomstenbronnen hebben. Door een samenloop van regelingen ontvangen zij minder huur- en zorgtoeslag dan wenselijk. Daardoor hebben zij een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden met een volledige bijstandsuitkering en ligt dit inkomen onder het bestaansminimum (bijstandsnorm en maximale toeslagen).

Nu al iets doen

Het probleem is zo ingewikkeld dat het ministerie er nog niet in geslaagd is met een structurele oplossing te komen. Vandaar dat er nu een handreiking ligt waarmee gemeenten toch iets kunnen doen om inwoners te ondersteunen. Er zitten ook enkele voorbeeld-teksten bij waarmee gemeenten inwoners kunnen benaderen en een antwoordkaart om contact op te nemen.

Structurele oplossing niet eerder dan 2028

De uiteindelijke, structurele oplossing laat nog een paar jaar op zich wachten. Eerder was al bekend geworden dat die er niet eerder dan 2028 zal zijn. Divosa is hier actief bij betrokken en trekt hierin samen met VNG op.

Contactpersoon

Kim Kruisdijk

procesmanager Bestaanszekerheid, flexibele arbeidsmarkt, ondernemen en experimenten