Samenhang aanbrengen in de informatievoorziening, dat is de opdracht aan het landelijk architectenteam van COA, DUO, IND, VNG en het ministerie van SZW. Ronald de Zwart (VNG Realisatie) maakt daar onderdeel van uit.

Ronald vertelt dat het architectenteam 3 fases (of plateaus) onderscheiden voor een optimale informatievoorziening.

1: Huidige portalen aanpassen en doorontwikkelen

Ronald: 'We keken eerst naar de bestaande voorzieningen. Gegevens met elkaar uitwisselen binnen het inburgeringstraject is namelijk niet nieuw. Het wordt alleen anders. De focus lag op dat wat minimaal nodig is om de wet uit te voeren. De eerste stap was de portalen van COA en DUO aanpassen aan de nieuwe situatie. Zodat gemeenten nu aan de slag kunnen.' Gemeenten moeten hun eigen gegevens dus kopiëren naar de systemen van COA en DUO. Dat is extra werk. Voor grote gemeenten met veel inburgeraars zorgt dit dus voor best veel administratieve lasten. 'We kijken daarom naar een hybride oplossing. De bestaande weg werkt niet voor elke gemeente.'

2: Berichten uitwisselen met een eigen applicatie

Ronald: 'Met de hybride oplossing die wij in gedachten hebben, wisselen gemeenten, DUO én COA geautomatiseerd gegevens uit. Met deze partijen bepaalden we samen: zó gaat de applicatie eruitzien. Dit stemmen we af met softwareleveranciers. Het is straks aan hen of ze het gaan bouwen. En of ze nu al hierin willen investeren of wachten tot gemeenten producten gaan afnemen?' Volgens Ronald is deze hybride oplossing vooral interessant voor grotere gemeenten met veel inburgeraars. Doordat zij straks minder administratieve lasten gaan ervaren, houden ze meer tijd over voor de inburgeraar.

3: De informatiepositie van de inburgeraar versterken

Ronald: 'Dit is allemaal heel mooi, maar waar is de inburgeraar in dit verhaal? We willen ook de informatiepositie van de inburgeraar versterken. En dat zij het inburgeringstraject als één proces ervaart.' Het architectenteam denkt hierbij langs 3 lijnen. 'Je moet informatiegericht, klantgericht en actiegericht communiceren. Dit betekent dat je moet weten welke informatiebehoefte inburgeraars hebben. We willen het liefst op één plek met hen communiceren. Nu doen COA, DUO en gemeenten dat los van elkaar op een eigen portaal. Bijvoorbeeld via MyCOA of Inburgeren.nl van DUO. Dat is onoverzichtelijk voor inburgeraars. Ook willen we inburgeraars persoonlijk benaderen met gerichte adviezen en handelingsperspectieven, uiteraard achter een inlog, bijvoorbeeld DigiD. Zo willen we dat óók in de informatievoorziening de inburgeraar centraal komt te staan.'

 

Meer informatie

Q&A

 

Hulpmiddelen

 

Nieuwsbrief

Petra Ginjaar

programmamanager Inburgering