Leidinggevenden in het gemeentelijk sociaal domein hebben een cruciale rol. Ze zijn pionier, strateeg én expert op het gebied van uitvoeringsvraagstukken. Zij brengen professionals in positie om het verschil te maken voor mensen in kwetsbare situaties en bieden ruimte en rugdekking voor die uitvoering.

Een veeleisende taak en ze doet ik ook nog eens in een omgeving die constant verandert. Niet alleen voltrekt zich in het sociaal domein nog steeds een transformatie op alle lagen van de gemeentelijke organisatie, maar ook de politieke turbulentie, mondige burgers en nijpende tekorten hebben invloed. Leidinggeven in zo’n constante stroom van veranderingen vraagt iets wezenlijk anders van leidinggevenden dan vroeger.

Aanbod

Divosa ondersteunt leidinggevenden hierbij. We doen dat met individuele gesprekken (maatwerk), het organiseren van bijeenkomsten, het aanbieden van opleiding en training, het delen van kennis en informatie en het versterken van netwerken.

Het aanbod voor leidinggevenden is gevoed door de ervaringen en vragen van leidinggevenden zelf en speelt in op thema’s die specifiek aandacht vragen van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein zoals: 

  • De relatie tussen de gemeente en bestuurders en politiek.
  • Samenwerken in verschillende vormen.
  • Inspelen op actuele opgaven en tegelijkertijd de gebruikelijke dienstverlening op peil houden.
  • Investeren in mensen en talenten omgaan met werkdruk en personeelstekorten.
  • De basis op orde.