Een korte introductie van de sprekers en performers. Dit overzicht wordt in de komende weken aangevuld.

Özcan Akyol

Özcan Akyol, ook wel bekend als Eus, is een Nederlandse schrijver, columnist en presentator. Hij debuteerde in 2012 met de semi-autobiografische schelmenroman Eus en ontwikkelde zich daarna tot een creatieve duizendpoot. Als televisiepresentator werd hij bekend door succesvolle programma's als Sterren op het Doek en De Geknipte Gast. Ook presenteerde hij voor de NTR het programma Dwarse denkers. Özcan is columnist voor verschillende kranten en tijdschriften, waarin hij schrijft over verschillende thema's: van binnenlandse politiek tot ons onderwijssysteem. 

Los hiervan presenteert Akyol zich als literatuurpropagandist, zoals NRC Handelsblad hem noemde en bezoekt hij elke week minimaal één middelbare school in Nederland om jongeren te enthousiasmeren voor het lezen van boeken.

Özcan Akyol

Soler Berk

Soler Berk is sinds oktober 2023 werkzaam als kwartiermaker belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden bij het ministerie van financiën. Zijn opdracht is om ondersteuning te bieden aan belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die zijn vastgelopen in de verschillende processen. Hij is gevraagd een de belangenbehartiging op te zetten en een nieuwe organisatie in te richten. Waarbij de belangenbehartiger onafhankelijk is, een bondgenoot van burgers, maar juist ook een bondgenoot van de helpers binnen het maatschappelijk middenveld, diensten toeslagen en belastingdienst. Eén been in de samenleving en één been binnen de diensten. 

Hiernaast is Berk lid van de gemeenteraad van Apeldoorn, initiatiefnemer van de landelijke Alliantie Kinderarmoede en was hij lid van de Commissie Sociaal Minimum. 

Soler Berk credit Elke Smit

Erik Dannenberg

Erik Dannenberg (1964) is sinds 1 januari 2017 voorzitter van Divosa. Hij heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen; eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen.

Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociaal domein.

Erik Dannenberg

Stine Jensen

Stine Jensen is filosoof, schrijver en programmamaker bij omroep HUMAN. Ze werd in Denemarken geboren en emigreerde op jonge leeftijd naar Nederland. Ze studeerde literatuurwetenschap (cum laude) en filosofie in Groningen, waarna ze verder ging aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde op Waarom vrouwen van apen houden. Van het boek verschenen vertalingen in het Chinees en in het Frans. Jensen schreef diverse boeken, over mannelijkheid en vrouwelijkheid, liegen, liefde tussen Turken en Europeanen, Scandinavië, opvoeden, emoties en identiteit. 

Stine Jensen

Dorrit de Jong

Dorrit de Jong is sinds 2021 wethouder Inclusieve Samenleving in Zwolle. Haar portefeuilles zijn onder andere wonen, zorg, maatschappelijke opvang, ouderen en vluchtelingen. In haar werk legt ze nadrukkelijk verbindingen tussen deze dossiers. Zo zet ze zich in voor nieuwe woonvormen voor inwoners met een zorgvraag (de Zwolse communities), de opvang en huisvesting van kwetsbare doelgroepen en is ze een van de bestuurlijke trekkers van het IZA regioplan in de regio. Ook is De Jong duo-locoburgemeester van de gemeente Zwolle.

Na haar studie politicologie werkte De Jong een aantal jaren bij adviesbureau Berenschot als organisatieadviseur in het sociaal domein. Ook werkte ze als politiek secretaris voor GroenLinks in de Tweede Kamer en was gemeenteraadslid in Amsterdam.

Dorrit de Jong

Ellis Jongerius

Ellis Jongerius is directeur LFB, de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Jongerius geeft als ervaringsdeskundige-trainer training aan andere mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) om ook ervaringsdeskundige te worden. Daarnaast geeft zij ook trainingen aan zorgprofessionals op hogescholen en aan universiteiten om uit te leggen wat mensen met een lvb nodig hebben. Ze is co-onderzoeker en werkt bij Zorginstituut Nederland mee aan het project Zinnige Zorg. Hierin onderzoekt het Zorginstituut samen met partijen in de gehandicaptenzorg welke verbeteringen in de zorg mogelijk zijn voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en gezondheidsproblemen.

Ruben Maes

Ruben Maes neemt bij het Voorjaarscongres 2024 de rol van dagvoorzitter op zich. Ruben is oprichter van Bureau &MAES (2003) en is strategisch adviseur voor bestuurders, directies en management van publieke organisaties. Hij wordt betrokken bij positioneringsvraagstukken en bij strategische opdrachten waarbij publieke of private organisaties moeten samenwerken bij het behalen van maatschappelijke doelstellingen. Daarnaast is Maes een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van conferenties, expertmeetings en managementdagen in binnen- en buitenland.

Na zijn studie politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden werkte Maes bij een onderzoeksbureau, gericht op strategische advisering bij campagnes. Tevens werkte hij voor BNR Nieuwsradio en was hij redacteur van PM Den Haag.

Ruben Maes

Patrick Nullens

Patrick Nullens is buitengewoon hoogleraar Ethisch leiderschap en Menswaardige Economie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij doceert tevens ethiek aan diverse opleidingen voor toezichthouders. Hij is wetenschappelijk medeverantwoordelijk voor het programma 'Verdiepte Governance', een onderzoeksproject gericht op cultuurverandering in de bestuurskamer. Bij de Galan Groep bekleedt Nullens een adviesrol op het gebied van governance, ethiek en strategie.

Als wetenschapper en adviseur richt Nullens zich voornamelijk op de veranderkracht van 'zachte' factoren, zoals vertrouwen, verantwoordelijkheid, moed, wijsheid en hoop. Hij is een veelgevraagd spreker die zich inzet om nieuwe wetenschappelijke inzichten helder en toegankelijk te verbinden met grotere levensvragen en sociale vraagstukken en dit binnen een context die vaak wordt gestuurd door technologische, bureaucratische en economische krachten.

Wouter Smits

Wouter Smits is concerndirecteur in Land van Cuijk, sinds 2022 een fusiegemeente met 33 kernen. Binnen het directieteam van zijn gemeente is Smits verantwoordelijk voor het sociaal domein, informatie-advies en ICT & Informatiebeheer. Hiervoor werkte hij onder andere in verschillende (management)rollen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij Divosa is Smits lid van de adviescommissie Bestaanszekerheid. Ook gaf hij een interview in de publicatie over beslissers in het sociaal domein: 'Eenvoud in complexiteit'

Ajuna Soerjadi

Ajuna Soerjadi heeft een achtergrond in de filosofie en was de eerste Jonge Denker des Vaderlands. Ze heeft zich gespecialiseerd in de ethiek van kunstmatige intelligentie (AI), waarin ethische, juridische en technische perspectieven samenkomen. Na haar tijd als privacy officer heeft ze zich op de data-ethiek gestort. 

Als oprichter van het Expertisecentrum Data-Ethiek helpt ze overheidsorganisaties bij het verantwoord inzetten van AI door middel van training en onderzoek. Ze werpt licht op vraagstukken rondom de impact van AI op waarden zoals gelijkwaardigheid en autonomie, hoe AI ons mensbeeld en de manier waarop we ons tot de wereld verhouden beïnvloedt en hoe onrechtvaardigheid doorwerkt in data. Ze werkt aan een samenleving waarin AI publieke waarden ondersteunt en iedereen de vruchten van AI kan plukken.

Teun Toebes

Teun Toebes is zorgvernieuwer en heeft als missie om de levenskwaliteit van mensen met dementie wereldwijd te verbeteren. Hij strijdt al jaren voor een betere wereld voor mensen met dementie, omdat hij vindt dat ieder mens recht heeft op de best mogelijke levensstandaard, ongeacht leeftijd of diagnose. Als verpleeghuisbewoner heeft hij ruim drie jaar ervaren waarom deze verandering zo hard nodig is.

Om te ontdekken hoe we de toekomst mooier en inclusiever kunnen maken, reisde hij de afgelopen jaren de wereld rond voor de internationale documentaire ‘Human Forever’ om te zien wat we van andere landen kunnen leren. De film is in première gegaan tijdens een G20-top over dementie en gaat nu de wereld over. Toebes schreef ook de wereldwijde bestseller VerpleegThuis, Een Wereld te Winnen en de internationaal bekroonde documentaire Human Forever.

Michiel van Willigen

Michiel van Willigen is wethouder jeugd, sociale basis, onderwijs, sport, gezondheid en armoede en schulden in gemeente Zwolle. Hij kwam in 2010 via de ChristenUnie in de gemeenteraad van Zwolle en werkte onder meer aan de decentralisaties in het sociaal domein en aan de Hervormingsagenda Jeugd. Van Willigen is deelnemer aan de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Ook hield hij zich bezig met het beheer van de openbare ruimte, en daarbij met duurzaamheid.

Van Willigen is initiatiefnemer van Autodelen Zwolle, waarbij meerdere gezinnen sinds 2007 auto's delen. Zijn
belangrijkste drijfveer als bestuurder is te werken aan een sterke sociale basis voor alle Zwollenaren via een positieve gezondheidsaanpak.