Een korte introductie van de sprekers en performers. Dit overzicht wordt in de komende weken aangevuld.

Dylan Ahern

Dylan Ahern is mede-oprichter van De Kiesmannen, een creatief bureau voor maatschappelijke innovatie. Ze maken meeslepende theatershows, campagnes en lesprogramma’s om mensen te activeren rondom maatschappelijke thema’s. Rond verkiezingen lanceren zij grote producties om jongeren naar de stembus te trekken. Ook helpen ze organisaties en overheden met het omzetten van maatschappelijke vraagstukken naar verhalen.  Aherns missie is om politiek tot leven te brengen onder het grote publiek. Zijn politieke verkiezingsshows en theaterproducties met zalen vol honderden jonge mensen zijn steevast uitverkocht. Daarnaast presenteert Ahern op congressen, radioshows en in publieksprogramma’s.

Ahmed Abdillahi

Ahmed Abdillahi woont sinds 1998 in Rotterdam. In 1992 is hij als vluchteling vanuit Somalië naar
Nederland gekomen. Sinds 2009 is hij postbezorger. Jarenlang bezorgt Abdillahi de post in Rotterdam
Zuid, een van de armste gebieden van Nederland. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk voor de Rotterdamse Sociale Alliantie. Waar Abdillahi zich het meeste zorgen over maakt, is de kloof tussen arm en rijk en de toenemende bestaansonzekerheid. Veel mensen kampen met schulden, terugvorderingen van huur- en zorgtoeslagen. Daardoor raken veel mensen onder het bestaansminimum. Door zijn persoonlijke ervaringen heeft hij oog voor mensen die hulp nodig hebben.

Ahmed Abdillahi

Erik Dannenberg

Erik Dannenberg (1964) is sinds 1 januari 2017 voorzitter van Divosa. Hij heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen; eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen.

Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociaal domein.

Erik Dannenberg

Wouter Hart

Wouter Hart is spreker en schrijver over het werken vanuit de bedoeling. Hij schreef onder meer de bestsellers ‘Verdraaide organisaties’ en ‘Anders Vasthouden’ waar tezamen al meer dan 100.000 boeken van zijn verkocht. In zijn zoektocht gaat het steeds over de vraag hoe je de kracht van professionals en de kracht van regels en systemen optimaal samen kunt laten gaan. Werken vanuit de bedoeling blijkt dan een even belangrijk als handig principe.

Het boek Verdraaide organisaties (2012) geeft de probleemanalyse en Anders Vasthouden (2017) negen sleutels om vanuit de bedoeling te werken. Waar deze boeken gaan over wat 'er gebeurt' binnen organisatie gaat De oplossingenmachine veel meer in de medewerker in de organisatie zelf. Wat staat ons zelf in de weg om verantwoordelijkheid te geven en te nemen? Hoe dragen wij bij aan het ontstaan of verdwijnen van regels? En hoe gaan wij zelf om met al die steunstructuren? 

Joost Hoebink

Als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider heeft Joost Hoebink sinds 2002 ruim 2000 keer het podium beklommen. Hoebink leidt met veel energie een bijeenkomst in goede banen, presenteert evenementen en haalt de kern van een discussie naar boven. Altijd interactief. Hoebink schreef ook het boek ‘Staande ovaties’ waarin hij vijf ingrediënten deelt die je nodig hebt voor een sprankelend event. Hoebink studeerde Nederlands Recht en later Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Joost Hoebink

Albert Jan Kruiter

Albert Jan Kruiter is publicist en medeoprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Het IPW ontwikkelt nieuwe manieren om publieke waarde te realiseren tegen minder kosten. IPW doet actieonderzoek en ontwerpt en test nieuwe oplossingen en interventies. Kruiter studeerde Public Administration aan de Universiteit Leiden, waarna hij adviseur werd in het sociaal domein. In 2010 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg met zijn proefschrift Mild despotisme
Vervolgens onderzocht Kruiter geruime tijd de stedelijke dienst-, zorg- en hulpverlening aan
mensen met meerdere problemen. Hierover schreef hij samen met Eelke Blokker In ons
belang
(2013) en De dag dat Peter zijn deur dichttimmerde, Waarom mensen die onze hulp het
hardst nodig hebben niet geholpen worden
(2015), samen met Clara Pels. Albert Jan Kruiter
schreef talloze stukken voor onder andere het NRC, de Groene Amsterdammer, de Elsevier en
wetenschappelijke tijdschriften zoals Beleid & Maatschappij.

Albert Jan Kruiter

Sharon Stellaard

In maart 2023 promoveerde Sharon Stellaard op haar proefschrift ‘Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Boemerangbeleid laat de uitwerking van een halve eeuw aan hervormingsbeleid zien op het terrein
van passend onderwijs en jeugdzorg. Uit haar nauwgezette reconstructie van de beleidshervormingen die zich in de afgelopen vier decennia hebben voltrokken volgt een even prikkelende als verontrustende conclusie: hervormingen worden primair ingegeven door de onbedoelde gevolgen van de daaraan voorafgaande hervorming.
Stellaard deed dit promotieonderzoek als buitenpromovenda aan de Vrije Universiteit naast haar werk als programmacoördinator in de jeugdzorg.

Sharon Stellaard

Julia Wouters

Julia Wouters is politicoloog, publicist en mediapersoonlijkheid. Elf jaar lang zat ze, als rechterhand van Lodewijk Asscher, bovenop de macht als politiek adviseur en speechschrijver. De Nederlandse politiek heeft geen geheimen voor haar. Na jaren werkzaam geweest te zijn in de schaduw van de macht schreef Wouters het boek ‘De Zijkant van de Macht, waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. Wouters coacht en traint vrouwen zodat ze optimaal functioneren in (politieke) organisaties. Ze helpt hen bewust authentieke leiders te worden en hun missie te verwezenlijken.

Wouters is gespecialiseerd in vrouwelijk leiderschap maar zet zich met evenveel expertise en plezier in om mannen te helpen bewust authentiek te zijn.

Julia Wouters