‘Als ik hardop droom, dan hebben we in 2026 een standaard voor de professionele ambtenaar, voor de hele gemeente Arnhem. Daarin staat voor elke nieuwe medewerker opgesomd wat er van hem verwacht wordt, en weet hij wat hem te doen staat als hij niet overal een vinkje achter kan zetten. En daarvoor is dan ook de ruimte, ondanks de werkdruk. Je kunt nooit een vinkje zetten achter “kennis actueel houden”, dus elke ambtenaar heeft altijd wat te leren.'

'Een professionele re-integratie consulent kan goed op zijn eigen handelen reflecteren. Met het integratieve gedragsmodel, kan hij uitleggen waarom hij met inwoner A voor methodiek één kiest, en met inwoner B voor methodiek twee. Als gemeentelijke organisatie kunnen we nog verder professionaliseren. Zo staat in onze vacaturetekst bijvoorbeeld dat een sollicitant over “goede mondelinge vaardigheden” moet beschikken. Maar dat is veel te algemeen geformuleerd. Dat kan specifieker, en daarbij verwijzend naar het model.'

'Een professionele organisatie betekent wat mij betreft ook dat alle uitvoerende professionals goed kunnen samenwerken. Heb jij als re-integratieconsulent te maken met een bijstandsgerechtigde die parttime gaat bijverdienen? Zorg er dan voor dat de inkomensconsulent op basis van een schatting van de verwachte verdiensten het uitkeringsbedrag zo snel mogelijk berekent. Daarmee voorkom je dat de inwoner later terug moet betalen en mogelijk in de problemen komt.’

De thema-CoP De professionele organisatie wordt geleid door Paul van der Aa (Hogeschool Rotterdam)